تاريخ: ۱۴۰۲ چهارشنبه ۴ مرداد ساعت ۱۷:۵۴ بازدید: 1240      نظرات: 1      کد مطلب: 21585

همت بازاریان تاناکورای عمدۀ مهاباد برای خسارت‌دیدگان بازارچە امین نقده


به گزارش پایگاه خبری تحلیلی هاژه، پس از وقوع آتشسوزی در بازارچە امین شهر نقده و خسارت صد میلیارد تومانی بە ابنیە و اجناس کسبە، بسیاری از مردم منطقە به یاری زیان‌دیدگان شتافتند. در این بین کسبە مهاباد هم کمک‌ و مساعدت‌های قابل قبولی را ارسال کردند.
 تاناکورای عمدەفروشان مهاباد کە از اواخر دهە شصت شمسی در این شهر مشغول به فعالیت است، در بسیاری از حوادث طبیعی و آتشسوزی هموارە از پیشگامان کمک بە همنوعان خود بودە است. از جملە این حوداث می‌توان به زلزلەهای بم، آذربایجان، کرمانشاه و خوی، آتشسوزی بازارچە قدیم مهاباد و همچنین کمک بە آوارگان شنگال در اقلیم کوردستان اشارە کرد.


 عمر حاجی عبدالله‌پور، از اعضای شورای تاناکورای عمدە در رابطە با میزان کمک بە بازاریان امین نقده بە هاژە گفت: جمع‌آوری کمک‌های کسبە پس از وقوع حادثه شروع شد و تا روز سەشنبە، ٣ مرداد، ادامە داشت. در این مدت مبلغ ١۶٠میلیون تومان جمع‌آوری شدە کە بە هیئت امنای بازارچە امین نقدە تحویل دادە خواهد شد.


 حاجی‌عبدالله‌پور همچنین با اشارە بە مساعدت‌های این بازار بە اماکن بهداشتی و درمانی اظهار داشت: تاناکورای عمدەفروشان مهاباد هموارە در پیشبرد اهداف خیرخواهانە پیشقدم و پیشرو بودە است از این رو جهت کمک بە مرکز دیالیز شهرستان اعلام آمادگی کردە است.برچسب ها:

ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
چاپ
نسخه چاپی


نظر کاربران

0
0
پاسخ به این اظهارنظر

ارمند ۱۴۰۲/۵/۵
براستی سپاسیان لی دکم. .خودااجریان بداته وه

نظر خود را براي ما ارسال كنيد