تاريخ: ۱۴۰۱ يکشنبه ۲۰ شهريور ساعت ۱۳:۵۷ بازدید: 804      نظرات: 1      کد مطلب: 20426
مشکلات آرد و نان مدیرکل غله استان را به مهاباد کشاند

مسوولان: سهمیه ناچیز شهرستان و فروش آرد علت کمبود نان در مهاباد

گزارش: امیر قادری


امروز یکشنبە، ٢٠ شهریور، جلسە کارگروه اصلی گندم، آرد و نان شهرسان در سالن جلسات فرمانداری مهاباد برگزار شد.

در این نشست، ابتدا در مورد میزان تولید، تخصیص، توزیع و نظارت بر نهادهای مرتبط با آرد، نان و گندم آمارهای مربوطه ارائە شد.

رحمان پیرەبابی رییس ادارە جهاد کشاورزی مهاباد گفت: بە صورت مشارکتی با ادارە صمت و فرمانداری نظارت‌ها در حوزە گندم و آرد انجام شدە است. در شش ماهە نخست امسال، ٢٩۴مورد بازرسی انجام شدە و ١۴١ مورد تخلف ثبت شدە است، میزان جریمەها برای تخلفات در این حوزە ١۴٨ میلیون تومان می‌باشد.

علی بیژن‌فر بخشدار مرکزی مهاباد در جلسە کارگروە گندم، آرد و نان اظهار داشت: مشکلات فراوانی در حوزە تامین نان وجود دارد، یکی از این موارد اختصاص ناچیز گندم بە روستاییان است. با توجە بە رشد جمعیت روستاهای نزدیک شهر مهاباد، لازم است در این نواحی نانوایی‌های جدیدی شروع بە کار کنند.

بیژن‌فر افزود: بزرگترین مشکل در حال حاضر در روستاهای بخش مرکزی، مشکل نان و آب است در بسیاری از روستاها مشکل آرد بە یک دغدغە اساسی تبدیل شدە است. میزان سهمیە آرد روستایی ناچیز بودە کە لازم است اداره غله درباره سهمیه آرد روستاییان تجدید نظر کند.

جعفر نوری رییس ادارە تعزیرات حکومتی شهرستان مهاباد در این نشست گفت: شکایات مردمی از نانوایی‌ها در حال افزایش بودە، عمدە این شکایت‌ها در حوزە کمیت و کیفت نان است. کیفیت نان در شهرستان مهاباد موجب نارضایتی همشهریان شدە است.

رییس ادارە تعزیرات حکومتی درباره قاچاق آرد بیان داشت: قاچاق آرد در شهرستان وجود داشتە کە جدیت لازم جهت ورود بە این امر دیدە نمی‌شود.

قاسم امینی ریس مرکز بهداشت مهاباد در جلسە شورای آرد و نان گفت: طی سال جاری با نظارت‌های انجام‌گرفتە دو واحد نانوایی در سطح شهرستان  پلمب شدەاند. انتظار می‌رود بازدید‌های مشارکتی بیشتر شدە و بە تخلفات بهداشتی واحدهای مربوطە رسیدگی گردد.

محمد خیری رییس ادارە استاندارد مهاباد با اشارە سطح کیفی واحدهای تولید آرد شهرستان گفت: دو واحد آردسازی در شهرستان مهاباد وجود دارد و در نظار‌ت‌های انجام شده مشکلی از نظر عدم رعایت استاندارده مشاهدە نشدە است.

خیری دربارە استاندارد ماشین‌آلات نانوانی اظهار داشت: با توجە بە اینکە برخی از ماشین‌آلات نانوانی و ترازوهای موجود در مراکز تهیه نان مشمول مقررات استاندارد اجباری هستند، اداره غله هنگام اعطای مجوز بە این موارد توجە لازم را داشتە باشد.

جلال محمودزادە، نمایندە مهاباد در مجلس با بیان اینکە، میزان خرید گندم از میزان تولید آن کمتر است، گفت: با توجە بە وجود ۵١ هزار هکتار مزارع گندم در مهاباد، بە طور نسبی بایستی ٧۵ هزاز تن گندم در شهرستان تولید شود. بر اساس آمار اعلامی تنها ۴۶هزار تن خریداری شدە است. اختلاف نزدیک ٣٠ هزار تنی قابل قبول نیست و بایستی مشخص گردد کە این میزان گندم تولید شهرستان به چە مکانی رفتە است.

عضو هیئت‌رییسە کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: با بکارگیری نهادهای مرتبط با کشاورزان در شورای قیمت‌گذاری آرد، قیمت واقعی گندم مشخص گردید و در قانون بهرەوردی کشاورزی بە همین مورد پرداختە شد.

محمودزادە در مورد سهمیە آرد برای هر نفر در شهرستان گفت: سهمیە در نظرگرفتە شدە جهت تامین نیاز جمعیت ٢٧٠ هزار نفری مهاباد  برای هر نفر ۶٫۶ است کە پایین‌تر از متوسط سهمیە استان است کە بایستی ادارە غلە بە این موضوع ورود کند.

زینالی رییس ادارە کل غلە و بازرگانی استان آذربایجان غربی در جلسە شورای اصلی آرد، نان و گندم گفت: وضعیت حوزە آرد و نان در شرایط مناسبی قرار ندارد، در حال حاضر مشکلات بە جایی رسیدە کە قیمت ضایعات نان از آرد گندم بیشتر از است. در سطح استان سە سال است کە قیمت نان افزایش پیدا نکردە است.

زینالی افزود: کل چرخە تولید و توزیع نان مستعد تشکیل راند و فساد است کما اینکە دیدە می‌شود بازار نان و گندم در سطح کشور بە یک بیزینس و تجارت تبدیل شدە است.

وی تصریح کرد: شکاف قیمتی در حوزە آرد و نان بە حدی رسیدە کە اقشار مختلف مردم بە سوی فعالیت تجاری آرد و نان سوق دادە شدەاند. این مشکل بە جایی رسیدە کە ادارە مربوطه با سونامی درخواست مجوز جهت برپایی نانوایی روبروست.

امیر قادری، معاون استاندار و فرماندار ویژە شهرستان مهاباد گفت: در حال حاضر تنها ملاک تخصیص آرد در کشور، جمعیت است و بایستی بر اساس همین معیار سهمیەهای آرد بە شهرستان دادە شود. هم‌اکنون روستاهای مهاباد با کمبود آرد مواجهە هستند.

قادری با بیان اینکه مافیا در سیستم خرید و فروش و توزیع آرد و نان در شهرستان وجود ندارد، افزود: هر نهاد و هر فردی کە دربارە وجود مافیا در این حوزە اطلاع دارد با ارائە مدرک اعلام کند. در صورت اثبات، بە صورت جدی برخورد خواهد شد.

فرماندار مهاباد دربارە میزان سهیە نان عنوان داشت: در این جلسە مصوب خواهد شد کە تخصیص آرد بر اساس جمعیت سال ١۴٠٠ مهاباد باشد و تامین این میزان از سوی ادارە غلە استان انجام گردد.

بە گزارش هاژە؛ مشکلات عدیدە در حوزە آرد و نان در این جلسە عنوان شد اما باید دید عزم جدی برای حل این مشکلات وجود دارد؟

وجود صف‌های چند ساعتە در نانوایی‌های مهاباد نشان از وجود ایرادات جدی در چرخە تخصیص و توزیع نان می‌باشد. همچنین کمبود آرد در روستاها غیر قابل انکار است.

عدم پرداخت معوقات گندمکاران مهاباد نیز از مطالبات کشاورزان شهرستان بودە کە لازم است در این بارە اقدامات لازم صورت گیرد.برچسب ها:

ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
چاپ
نسخه چاپی


نظر کاربران

0
0
پاسخ به این اظهارنظر

رزگار ۱۴۰۱/۶/۲۰
سمیه به نانوای های فعال در روستا بسیار کم است اگر مجوز نانوایی تازه داده شود سهمیه همان سهمیه قدیم باشد هیچ دردی دوا نخواهد کرد .باید مسئولین درباره آرد ونان باید سهمیه هر نانوایی در روستاها افزایش داد وبازرسی دقیق ودر وقت خود انجام دهند .در قدیم سهمیه هر نانوایی در حد خود می دانند اما متاسفانه نانوایان روستا با این مشکل دست و پنجه نرم میکنند

نظر خود را براي ما ارسال كنيد