تاريخ: ۱۴۰۱ پنج شنبه ۲۷ مرداد ساعت ۱۲:۲ بازدید: 965      نظرات: 0      کد مطلب: 20089

برای خرید خانه چند سال باید پس‌انداز کرد؟ فاصله فاحش ایران با استاندار جهانی


به گزارش هاژه، دادەهای منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، از انتظار ٣١ ساله خانوارهای ایرانی برای خانەدار شدن حکایت دارد.

بر اساس این خبر، هر خانوار ایرانی با پس‌انداز یک سوم از درآمد خود و با توجه بە میانگین نرخ مسکن، پس از ٣١ سال می‌تواند صاحب مسکن شود. بر اساس این آمار، دوره انتظار صاحب‌خانه شدن در ایلام ١١ سال، آذربایجان غربی ١٢ سال، کوردستان ٢٥ سال و در کرمانشاه ٣١ سال است.

با بررسی آمار سال‌های گذشته مشخص شد که این رقم در مقایسه با سال ٩٩ پنج سال کاهش یافتە است. نکتەای سوال‌برانگیز که شبهاتی را بە وجود آوردە است.

قیمت مسکن نسبت به سال ٩٩ رشد انفجاری داشته و در مقابل دستمزدها نتوانسته با نرخ سرسام‌آور تورم هم‌پوشانی کند. سوال اینجاست کە زمانی کە قیمت مسکن افزایش داشته و نرخ دستمزدها نتوانستە با آن برابری کند، چگونه دوره انتظار خانەدار شدن خانوارهای ایرانی، پنج سال کاهش یافتە است؟

برخی از کارشناسان حوزه اقتصاد دو احتمال را در پاسخ به این سوال مطرح کردەاند. یکم: احتمال دارد درآمد خانوارهای ایرانی از منبع اجارەبها، افزایش بهای دارایی‌هایی نظیر ارز، طلا و غیره افزایش یافتە باشد نە از منبع حقوق و دستمزد و دوم: آرام‌گرفتن سرعت رشد قیمت مسکن در نیمه دوم سال ١٤٠٠.   

به هر منوال، دوره انتظار خرید خانه برای خانوارهای ایرانی در خوشبینانەترین حالت کە ٣١ سال است، نزدیک به ٢١ سال با استاندارد جهانی فاصله دارد. طبق اعلام سازمان اسکان بشر ملل متحد، دوره استاندارد خانەدار شدن در جهان با تکیه بر یک سوم درآمد خانوار، ١٠ سال است. اگر کمتر بود کە شرایط عالی آن کشور در حوزه مسکن را نشان می‌دهد و اگر بیشتر از ١٠ سال بود، بدین معنی‌ست که آن کشور با بحران مسکن روبروست. 
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
چاپ
نسخه چاپی


نظر کاربران


نظر خود را براي ما ارسال كنيد