تاريخ: ۱۴۰۰ جمعه ۱۲ آذر ساعت ۱۸:۵۸ بازدید: 5254      نظرات: 2      کد مطلب: 17066

بخشش قاتل دو تن پس از پنج سال در مهاباد


تابستان ١٣٩۵ نزاع خانوادگی در روستا "سلم" از توابع بخش خلیفان مهاباد روی داد کە طی آن دو تن از اهالی این روستا بە قتل رسیدند. پس از تشکیل پرونده و طی مراحل قانونی و قضایی قاتل محکوم بە قصاص شد.

پس از گذشت پنج سال از این حادثه، اولیا دم سرانجام در روز پنجشنبە، ١١ آذر ١۴٠٠ با حضور ریش‌سفیدان و روحانیون و شخصیت‌های منطقە مهاباد در منزل مقتولین، قاتل را بخشیدند. بخشش قاتل پس از ١٢ بار مراجعە بە منزل مقتولین میسر شد.

بە گفتە حاضران در مراسم بخشش قاتل، دلیل نزاع درگیری شخصی و خانوادگی عنوان شد. مقتولین پدر و پسر بودە و ۵۵ و ٣٢ سال سن داشتند و بە دست قاتل ۶٠ سالە بە قتل رسیدند.

ابتدا جلسە خانوادە مقتول، هدف از بخشش را جلوگیری از بروز فتنە بزرگتر و درست شدن اختلافات بیشتر مابین طرفین عنوان کردند.

در جلسە جلب رضایت، ریش‌سفیدان، روحانیون و شخصیت‌های منطقە، تدبیر خانواده احمدزاده را باارزش وصف کردە و اقدام آن‌ها را گام مثبتی در ترغیب دیگر خانوادەهای مقتول جهت گذشت از حق قصاص دانستند.

بە گزارش هاژە، قتل، کشتن کس یا کسانیست کە بدون حکم قانونی روی دهد کە بە دو دستە قتل‌های عمد و قتل‌های شبەعمد دستەبندی می‌شود.

حکم قصاص بر اساس قانون حق خانوادە مقتول بودە و اولیا دم می‌توانند از حق خود جهت اجرای حکم استفادە کنند. بخشش قاتل راه دیگریست کە از اجرای حکم قصاص جلوگیری می‌کند. خانوادە احمدزادە با بخشش قاتل بە الگویی برای دیگر خانوادەهای مقتول تبدیل شدەاند و بار دیگر فرهنگ بخشش و گذشت را در فرهنگ کوردستان یادآوری کردند.

بە گفتە مقامات زندان ادارە مهاباد، در حال حاضر ١٢ زندانی قاتل در زندان شهرستان محکوم بە قصاص شدەاند کە رایزنی برای بخشش قاتلان در جریان است.
برچسب ها:

ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
چاپ
نسخه چاپی


نظر کاربران

1
0
پاسخ به این اظهارنظر

سلام خرامان ۱۴۰۰/۹/۱۳
یاربی خدا خریان بنوسی
2
0
پاسخ به این اظهارنظر

کامران ابراهیمی ۱۴۰۰/۹/۱۲
درود بر شرفت سپاس برای این میانجگری

نظر خود را براي ما ارسال كنيد