تاريخ: ۱۴۰۰ يکشنبه ۱۳ تير ساعت ۱۹:۱۴ بازدید: 870      نظرات: 0      کد مطلب: 16288

پیام اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مهاباد به مناسبت روز قلم


 به گزارش پایگاه خبری - تحلیلی هاژه، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان مهابا به مناسبت روز قلم پیام صادر کرد.
 
متن پیام بدین شرح است: 
 
بسمە‌اللّە الرحمن الرحیم 
«ن والقَلَمِ وَ مَا یَسْطُرونَ »
وقتی خدای سبحان در کتاب مقدس قرآن بە قلم و آنچە قلم می‌نویسد سوگند می‌خورد بدون شک می‌خواهد ما را رهنمون فرمایند کە اندیشە و تفکر انسان و انسان‌های واجد فضل و دانش سرمایەهای ارزشمند جامعە‌ی خویش هستند‌‌.
بە تبعیت از فرمودە قرآن ، مروری گذارا بر متن و بطن تاریخ جوامع ، برای ما روشن خواهد شد کە قلم و تفکرِ نیک اندیشان در هر دورانی ستون امین و مسیر دقیق و درست حرکت و پیشرفت بشریت بودە است.
اکنون کە جهان ما انسانها دچار تلاطم و شتاب پیش‌بینی ناپذیر شدە است و هر لحظە از زندگی فردی و جمعی ما در معرض تعداد بی‌شماری از پیام‌های گوناگون قرار می‌گیرد بدون شک در این شرایط ، قلم اندیشمندان و متفکران متعهد و نیک سیرت بیش از پیش برای حفظ کرامت انسانی ، حفظ هویت تاریخی ، اهتمام بە ارزشهای اخلاقی ، حرکت در مسیر پیشرفت ، فاصلە گرفتن از تعصب و ترویج نوعدوست ضرورت پیدا می‌کند.
ادارە فرهنگ و ارشاد اسلامی ، در راستای عمل بە رسالت خویش جهت رشد و بالندگی فکری و پیشگیری از انحراف و خودباختگی فرهنگی گروه‌های مختلف جامعە ، ضمن تمجید و تکریم  در حد و چارچوب اختیارات قانونی خویش از اصحاب قلم و اندیشە برای انتشار آثار خویش حمایت می‌نماید تا پیوند عقلی و معنوی این فرزانگان با جامعە بەطور مستمر و موثر فراهم باشد. 
در پایان، این روز خجستە را بە تمامی نویسندگان ، شاعران، مترجمان، هنرمندان، انجمنهای فرهنگی و هنری تبریک می‌گوییم، امید است با توجە بە اهمیت و جایگاە خویش و درک ضرورتها و واقعیتهای جامعە بتوانند بە صورت حرفەایی و متعهد بە فرهنک و تاریخ مردم خویش خدمت نمایند.
ادارە فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان مهابادارسال به دوستان
ارسال به دوستان
چاپ
نسخه چاپی


نظر کاربران


نظر خود را براي ما ارسال كنيد