تاريخ: ۱۳۹۹ شنبه ۱ آذر ساعت ۱۲:۱۲ بازدید: 141      نظرات: 0      کد مطلب: 15447
یادداشت: رحمان الهی

کرونا باعث کاهش 20% از گازهای گلخانه ای شده است


به دنبال همه گیری کروناویروس، میزان انتشار گازهای گلخانه ای دی اکسید نیتروژن تا حدود یک پنجم کاهش یافته است.

یافته های اخیر نشان می دهد که قرنطینه بسیاری از شهرها در دوران کرونا باعث کاهش جهانی 20 درصدی انتشار دی اکسید نیتروژن در جو بین ماه های فوریه و ژوئن شده است.

انتشار میزان دی اکسید نیتروژن کم تر از دی اکسید کربن است اما 300 برابر بیشتر از آن منجر به گرم شدن جهانی کره زمین می شود. دی اکسید نیتروژن نوعی آلاینده هواست که اساسا از احتراق سوخت های فسیلی وسایل حمل و نقل و صنایع حاصل می شود.

 بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که کاهش تجمع این گاز در شهرها قابل توجه تر بوده است به طوری که دی اکسید نیتروژن در 50 شهر بزرگ بین 20 تا 60 درصد کاهش داشته است. مطالعات قبلی بر این نکته تأکید داشتند که از زمان کاهش محدودیت های موج اول کرونا آلودگی هوا دوباره افزایش یافته است.

محققان معتقدند که نمی توان اعمال قرنطینه را در بهبود کیفیت هوا بی اثر دانست. آنها اطلاعات به دست آمده از سال 2020 را با چند سال گذشته مقایسه کردند تا تغییرات آب و هوایی و جو را محاسبه کنند و با این هدف، با دستیابی به تمام داده های موجود، مدل های انتشار گازهای گلخانه ای در سال 2020 را در صورت نبود همه گیری کروناویروس بررسی کردند و سپس با اندازه گیری های واقعی قیاس کردند.

یافته های حاصل از این مقایسه های آماری، کاهش چشمگیری را در میزان انتشار گازهای گلخانه ای نشان داد. بسیاری از کشورها نسبت به دهه های اخیر برای پاک کردن هوا، اقدامات بسیار مؤثری در کاهش تجمع دی اکسید نیتروژن انجام داده اند اما آنچه مسلم است، سهم اقدامات بشر همچنان تأثیر به سزایی در آلوده کردن هوا دارد.

 در ووهان چین که حدود 11 میلیون نفر زندگی می کنند و نقطه شروع همه گیری کرونا بوده، آلودگی هوا در دوران کرونا و در ماه فوریه به طور چشمگیری کاهش داشته است و به عبارتی، 60 درصد کم تر از آنچه پیش بینی می شد، رسیده است.

محققان، این مقدار کاهش آلودگی ناشی از گازهای گلخانه ای را ناشی از اجرای سریع قرنطینه و مماعت از انجام سفرها دانستند. این مقدار کاهش گازهای گلخانه ای به دنبال اعمال قرنطینه، در شهر میلان به 60 درصد و در شهر نیویورک به 45 درصد رسیده است. اما شواهد بیانگر آن است که تا ماه مارس در لندن هیچ تغییری در تجمع گاز دی اکسید نیتروژن گزارش نشد و مقدار آن 2/14 درصد کم تر از حد پیش بینی شده بود.

ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
چاپ
نسخه چاپی


نظر کاربران


نظر خود را براي ما ارسال كنيد