تاريخ: ۱۳۹۸ دوشنبه ۲۸ بهمن ساعت ۲۱:۵۳ بازدید: 1006      نظرات: 0      کد مطلب: 14218

كانديداهای محترم انتخاباتی بحران در ورزش مهاباد رادريابيد

کمال شاه‌مرادیان( پیشکسوت ورزش)


بانگاهی به تاريخچەی ورزش مهاباد به خوبی می توان پتانسيل و توانمندی جوانان را در گذشته و حال ارزيابی نمود، و به عنوان يك داور عملكردها را قضاوت نمود .
ورزش دوستان جايگاه ورزش دراين شهر را بانام مرحومان اسلامی وشرافتی می شناسند كه ابزار شرافت و انسانيت را با مهارتهای فنی ادغام نموده و بدون هيچ ادعايی بهترين نتايج و عملكرد استانی و كشوری را رقم ميزدند .
 رفته رفته ورزش حرفەای پای مسايل مالی رابه عرصه امورات كشانده ومديريتها را باچالش جديدی مواجه نمود .
از دهەی ٧٠ با درخشش برادران پنجوی دروزنه برداری و حضور درالمپيك و فوتبال مهاباد سرآغاز دوران طلايي را در كشور استارت زد و واليبال با حضور پررنگ در ليگهاي دسته يك و سوپرليگ و كسب نتايج ايدەآل ، بستری مناسب را برای حضور پررنگ جوانان اين مرزوبوم مهيا نمود.
با كسب اين نتايج، اهميت ورزش در شهرستان دوچندان شد و يك تحول و پوست اندازی درنگرش ورزش دوستان به ورزش ايجاد گرديد، شور وشوق سكوها و ميادين ورزشي را فرا گرفت، اما ديری نپاييد اين خوشی ها رفته رفته كم رنگ تر گردید و روز به روز  به سمت سراشيبی حركت نمود.
حال و روز ورزش فعلی مهاباد خوش نيست. شركت در ليگ های دسته يك و سوپر ليگ جای خود را به برگزاری جشنوارەها و كارناوال های بی خاصیت و فرمايشی داده و نگرش ها نسبت به ورزشكاران و جايگاه پيشكسوتان متفاوت تر از گذشته گردیدە و تنزل پیدا کردە است. اکنون به جاي تقدير وپاداش و حمایت از قهرمانان ، با يك بدعت تحقير آميز در عرصه ورزش مهاباد مواجه هستيم و چنین باب شده تا مسئولین ورزشی برای حمايت وحضور قهرمانان وتيمهای ورزشی درمسابقات كشوری وجهانی دست به دامان نوعی گدايی مودبانه بزنند و با دادن شماره كارت بانكی در رسانەهای فضای مجازی در صدد جمع آوری كمكهای مالی برآیند ، اين كار نه تنها برازندەی قهرمانان نيست بلكه نوعی تخريب جايگاه مقدس ورزش در شهرستان می باشد.
به عنوان يك پيشكسوت و صاحب نظر ورزشی از كانديداهای محترم استدعا دارم ضمن حمايت از قهرمانان و ورزشكاران ، فكری به حال مديريت كلان ورزشی مهاباد نموده و درصورت كسب حداكثری آرا ، شايسته سالاری را در راس هرم ورزش مهاباد الگو قرار دهند ، شايد مرهمی بر دل زخم خوردەی ورزش در مهاباد باشد. اميد است روزی ورزش مهاباد در جايگاه اصلی و واقعي خود قرار گیرد.ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
چاپ
نسخه چاپی


نظر کاربران


نظر خود را براي ما ارسال كنيد