تاريخ: ۱۳۹۸ شنبه ۱۹ بهمن ساعت ۱۷:۴۸ بازدید: 628      نظرات: 2      کد مطلب: 14196

نا امیدی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه از این دانشگاه/ مسئولان کشوری کاری کنند


به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی هاژه، درج مطلبی مبنی بر گزارش واریزی از بابت کارانه واضافه کار همکاران در سال 1398 در سایت وب دای دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، واکنش  مسعود مجرد فعال صنفی حوزه سلامت و برخی کارکنان این دانشگاه را درپی داشت.
مسعود مجرد فعال صنفی حوزه سلامت در پاسخ به دانشگاه علوم پزشکی ارومیه نوشت: «کارکنان دانشگاه دیگر امیدی به مسئولین و ریاست دانشگاه نسبت به پرداخت معوقات ندارند و امیدوارند مسئولین محترم استانی و کشوری در فکر راهکاری مناسب برای رفع مشکلات کارکنان باشند».
در یادداشت این فعال صنفی آمده است:
 «همچنانکه مستحضر هستید زمانی که طرح پلید قاصدک به دانشگاه های علوم پزشکی ابلاغ شد در سراسر کشور مورد اعتراض کارکنان دانشگاه علوم پزشکی علی الخصوص کارکنان بالینی واقع شد و به دنبال اعتراضات گسترده در سراسر کشور وزارت بهداشت به دانشگاه های علوم پزشکی اعلام کرد که هر دانشگاه با نظر سنجی از بین پرسنل شیوه پرداختی را انتخاب کند که یا با روش پرداختی طرح نوین پرداخت شود یا با روش قاصدک که بنا به نتیجه نظر سنجی که در دانشگاه علوم پزشکی ارومیه صورت گرفت همکاران دانشگاه علوم پزشکی ارومیه روش پرداخت طرح نوین یا همان نظام پرداختی کارانه را انتخاب کردند و البته این قسمت از کار که دانشگاه علوم پزشکی در آن زمان برای تصمیم کارکنان ارزش قائل شد و طرح قاصدک از همان اوایل در استان آذربایجان غربی لغو شد جای تقدیر و تشکر دارد .
اما اینکه در سایت وب دای دانشگاه علوم پزشکی ارومیه توسط دکتر موسوی معاون توسعه مدیریت ، منابع و برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی توضیحاتی راجع به میزان واریزی های دانشگاه علوم پزشکی داده شده است باید عرض کنم که واقعا این توضیحات تعجب برانگیز است و حتی از روی متن خبر هم می شود نتیجه گرفت که دانشگاه علوم پزشکی ارومیه از بابت پرداخت کارانه با 12 ماه تاخیر مواجه است و این توضیحات بیشتر توجیهی برای پوشاندن کوتاهی های مسئولین و ریاست  دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ارائه شده است ولی ناخواسته خواننده مطلب درج شده در سایت دانشگاه متوجه حقایق موجود و میزان بدهی های دانشگاه و معوقات خواهد شد ».
 مجرد در ادامه توضیح می دهد:« در دانشگاه علوم پزشکی ارومیه حداقل به مدت دو سال است مدام کارانه پرداختی به ذینفعان با 8 الی 14 ماه تاخیر مواجه است و با این اوضاع اینکه امسال یعنی در سال 98 تا کنون 4 کارانه مربوط به سال 96 و 4 کارانه مربوط به سال 97 را پرداخت کرده اند هنر نیست چون ذاتا وظیفه دارند مطالبات و بدهی های خود نسبت به کارکنان را دیر یا زود پرداخت کنند و اینکه در سال 98 در مجموع 8 کارانه و 5 مورد اضافه کاری واریز شود نمی تواند نافی حق و حقوق قانونی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه باشد».
او ادامه می دهد: «در واقع آنچه مسلم است، این موضوع است که با وجود واریزی این 13 مورد پرداختی از طرف دانشگاه در سال جاری همچنان میزان بدهی دانشگاه به کارکنان دانشگاه علوم پزشکی از بابت کارانه با 12 ماه تاخیر و میزان بدهی از بابت اضافه کاری تا آخر بهمن ماه 5 ماه خواهد شد . همچنین حقوق و دستمزد کارکنان شرکتی و نیروهای خدماتی شرکتی نیز با 2 الی 4 ماه تاخیر و به صورت اقساطی پرداخت می شود !!
کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه دیگر امیدی به مسئولین و ریاست دانشگاه نسبت به پرداخت معوقات ندارند و  امیدوارند مسئولین محترم استانی و کشوری در فکر راهکاری مناسب برای رفع مشکلات و معوقات و مطالبات به حق کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه باشند بلکه از طریق آنها روزنه امیدی گشوده شود».
به دنبال درج مطلبی مبنی بر 
گزارش واریزی از بابت کارانه واضافه کار همکاران در سال 1398 در سایت وبدای دانشگاه علوم پزشکی ارومیه مسعود مجرد فعال صنفی حوزه سلامت و از منتقدین اصلی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه توضیحاتی به شرح زیر بیان کرد :
همچنانکه مستحضر هستید زمانی که طرح پلید قاصدک به دانشگاه های علوم پزشکی ابلاغ شد در سراسر کشور مورد اعتراض کارکنان دانشگاه علوم پزشکی علی الخصوص کارکنان بالینی واقع شد و به دنبال اعتراضات گسترده در سراسر کشور وزارت بهداشت به دانشگاه های علوم پزشکی اعلام کرد که هر دانشگاه با نظر سنجی از بین پرسنل شیوه پرداختی را انتخاب کند که یا با روش پرداختی طرح نوین پرداخت شود یا با روش قاصدک که بنا به نتیجه نظر سنجی که در دانشگاه علوم پزشکی ارومیه صورت گرفت همکاران دانشگاه علوم پزشکی ارومیه روش پرداخت طرح نوین یا همان نظام پرداختی کارانه را انتخاب کردند و البته این قسمت از کار که دانشگاه علوم پزشکی در آن زمان برای تصمیم کارکنان ارزش قائل شد و طرح قاصدک از همان اوایل در استان آذربایجان غربی لغو شد جای تقدیر و تشکر دارد .
اما اینکه در سایت وبدای دانشگاه علوم پزشکی ارومیه توسط دکتر موسوی معاون توسعه مدیریت ، منابع و برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی توضیحاتی راجع به میزان واریزی های دانشگاه علوم پزشکی داده شده است باید عرض کنم که واقعا این توضیحات تعجب برانگیز میباشد و حتی از روی متن خبر هم میشود نتیجه گرفت که دانشگاه علوم پزشکی ارومیه از بابت پرداخت کارانه با 12 ماه تاخیر مواجه میباشد و این توضیحات بیشتر توجیهی برای پوشاندن کوتاهی های مسئولین و ریاست  دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ارائه شده است ولی ناخواسته خواننده مطلب درج شده در سایت دانشگاه متوجه حقایق موجود و میزان بدهی های دانشگاه و معوقات خواهد شد . 
 
مجرد در ادامه توضیح داد که در دانشگاه علوم پزشکی ارومیه حداقل به مدت دو سال است مدام کارانه پرداختی به ذینفعان با 8 الی 14 ماه تاخیر مواجه میباشد و با این اوضاع اینکه امسال یعنی در سال 98 تا کنون 4 کارانه مربوط به سال 96 و 4 کارانه مربوط به سال 97 را پرداخت کرده اند هنر نیست چون ذاتا وظیفه دارند مطالبات و بدهی های خود نسبت به کارکنان را دیر یا زود پرداخت کنند و اینکه در سال 98 در مجموع 8 کارانه و 5 مورد اضافه کاری واریز شود نمیتواند نافی حق و حقوق قانونی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه باشد .
در واقع آنچه مسلم است این موضوع است که با وجود واریزی این 13 مورد پرداختی از طرف دانشگاه در سال جاری همچنان میزان بدهی دانشگاه به کارکنان دانشگاه علوم پزشکی از بابت کارانه با 12 ماه تاخیر و میزان بدهی از بابت اضافه کاری تا آخر بهمن ماه 5 ماه خواهد شد . همچنین حقوق و دستمزد کارکنان شرکتی و نیروهای خدماتی شرکتی نیز با 2 الی 4 ماه تاخیر و به صورت اقساطی پرداخت میشود !!
در پایان مجرد ذکر کرد که کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه دیگر امیدی به مسئولین و ریاست دانشگاه نسبت به پرداخت معوقات ندارند و  امیدوارند مسئولین محترم استانی و کشوری در فکر راهکاری مناسب برای رفع مشکلات و معوقات و مطالبات به حق کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه باشند بلکه از طریق آنها روزنه امیدی گشوده شود .
در ادامه واکنش‌ها به اظهارات  معاون توسعه مدیریت ، منابع و برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی کارمند یکی از بیمارستان‌های استان آذربایجان غربی گفته است: درحال حاضر معوقاتمان زیاد شده و غیر از حقوق هیچ گونه پرداختی دیگه ای نداریم.
وی اضافه کرده: 6 ماه اضافه کار و حدود ۱۱ ماه کارانه عقب هستیم، حق لباس سال ۹۷ هنوز پرداخت نشده حق مسکن ۶ ماهه اول سال همچنان مانده است.
وی تصریح کرد: در این وضعیت اقتصادی حاکم بر جامعه و با توجه به وضعیت تورم واقعا گذران زندگی برامون زجرآور شده است.
یکی دیگر از کارمندان دانشگاه علو.م پزشکی نیز با درخواست از رسانه‌ها برای پوشش مشکلات این صنف گفته است: به هر حال مشکل ما هم جزئی از مشکلات مردم هست و مطالبه گری برای احقاق حق و حقوق پرسنل دانشگاه علوم پزشکی به صورت غیر مستقیم در جهت ایجاد بستر مناسب برای خدمت رسانی به مردم و بیماران عزیز می‌باشد.ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
چاپ
نسخه چاپی


نظر کاربران

0
0
پاسخ به این اظهارنظر

اسماعیل تختی ۱۳۹۸/۱۱/۲۰
ارگانهای دیگه حقوقشون رو نمیتونن بگیرن.یعنی پولی در بساط دولت نیس حقوقهارو بده چه رسد به کارانه.تواین شرایط اقتصادی کشور یه ذره هم انصاف خوب چیزیه.
0
0
پاسخ به این اظهارنظر

کادربیمارستان امام مهاباد ۱۳۹۸/۱۱/۱۹
بسیارسپاسگزارم ازتون که این مطلب رو انعکاس دادیدالبته حق لباس 6 ماهه اول سال96 را دادن هنوز سه ماهه دومش رو هم ندادن

نظر خود را براي ما ارسال كنيد