جستجو

رییس دانشگاه علوم پزشکی:

دستاوردهای طرح تحول سلامت در مهاباد را تشریح کرد

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۱۴ ساعت ۱۳:۲۶
با حضور وزیر بهداشت؛:

بزرگترین مرکز درمانی غرب کشور در سنندج افتتاح شد

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۹ ساعت ۹:۳۶

ساخت داروی سرطان در روسیه

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۱۰ ساعت ۱۶:۳۲