جستجو

در گفتگو با خبرنگار هاژە؛:

محمودزادە از جزئیات سفر خود بە مناطق زلزلەزدە گفت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۹/۱۵ ساعت ۹:۲۵

دستاورد سفر وزیر راه وشهرسازی به استان کردستان

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۷/۱۶ ساعت ۱۱:۵۴