جستجو

در گفتگو با خبرنگار هاژە؛:

محمودزادە از جزئیات سفر خود بە مناطق زلزلەزدە گفت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۹/۱۵ ساعت ۹:۲۵

پزشک مهابادی یکی از برترین چشم پزشک های ایران

چشم پزشک مهابادی به عنوان برترین پزشک مناطق محروم انجمن چشم پزشکی ایران معرفی شد.
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ ساعت ۱۳:۴
مشاور وزیر نفت در مهاباد:

تمام روستاهای بالای 20 خانوار مهاباد گازرسانی می شوند

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۸/۲۴ ساعت ۲:۵۸