جستجو

شورای عالی سالمندان شهرستان مهاباد تشکیل جلسە داد

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ ساعت ۲۰:۳۱
در ارتباط با مسئلە حقوق کارگران شهرداری مهاباد؛:

بیانیه جمعی از فعالان پویش "ئاواتی شەقام"

گفتمان انتقادی، پرنسیپ همیشگی پویش "ئاواتی شەقام"
تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۷ ساعت ۱۶:۰
در گفتگو با عضو شورای شهر:

جزئیات رٲی دیوان عدالت اداری در خصوص پرونده میلیاردی بە نفع شهرداری مهاباد تشریح شد

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۶/۲۱ ساعت ۱۲:۹