جستجو

دل نوشته یک شهروند در مورد فاجعه شیمیایی سردشت

واحد شرفی
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۴/۸ ساعت ۱۳:۴۳

بمباران سردشت به روایت تصویر

29 سال از بمباران شیمیایی سردشت می گذرد روزی که همیشه در تاریخ جامعه جهانی بصورت نقطه عطفی در تاریخ و کوله باری از مظلومیت مردم این شهر خواهد ماند
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۴/۲۳ ساعت ۱:۳۹