جستجو

فرهنگِ دانشگاه كوردستان در بوته‌ی نقدِعلمی:

نگاهي تحليلي به فرهنگ فارسی- کُردی دانشگاه كردستان و جايگاه آن در پهنه‌ي فرهنگ نگاري معاصر

احمد احمديان(زبانشناس و پژوهشگر)
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۸:۴۷

بررسی اجمالی وضعیت ترجمه ی ادبی در مناطق کردنشین ایران

با تأکید بر ترجمه از کُردی به فارسی و از فارسی به کُردی
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ ساعت ۹:۵۰