جستجو

بە بهانە جناح بازی‌های مجلس و گفتەهای روحانی در مجلس:

رئیس علیە جمهور، جمهور قربانی رای خود

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۹/۱۵ ساعت ۱۷:۱۱
استاندار:

توسعە همە جانبە استان کوردستان را از من مطالبە کنید

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۹/۳۰ ساعت ۹:۳۰

تقدیر شورای اسلامی شهر و شهرداری مهاباد از استقبال باشکوه مردم از رئیس جمهور

ه گزارش پایگاه خبری - تحلیلی هاژه، در پی استقبال باشکوه مردم مهاباد و منطقه از دکتر حسن روحانی ، رییس جمهور کشورمان ، اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار مهاباد ، طی پیامی از استقبال کم نظیر و حضور پرشور مردم از کاروان تدبیر ...
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۳/۱۳ ساعت ۱۹:۴۰
اختصاصی از هاژه:

استقبال از رئیس جمهور ایران در مهاباد ازنگاه دوربین هاژه

11 خرداد ماه 1395 مردم مهاباد به استقبال رئیس جمهور ایران آقای حسن روحانی رفتند.
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۳/۱۳ ساعت ۱۶:۵۷