جستجو

دادگاه مجازی بزرگ غرب کشور در مهاباد برگزار شد

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۲/۱۶ ساعت ۱۵:۱۱
رییس مرکز آموزشی و فرهنگی سما::

رشته های جدید دانشگاهی متناسب با نیازهای منطقه در مهاباد ایجاد می شود

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۱۶ ساعت ۱۳:۴۲

همایش "بزرگداشت روز شهرساز" در مهاباد برگزار شد

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۱ ساعت ۱۷:۱۹