تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
تیر مرکز «ساریژ» به سنگ خورد/ خبرنگار بوکانی تبرئه شد
به گزارش پایگاه خبری - تحلیلی هاژه، کیوان یاری، خبرنگار بوکانی از شکایت موسس مرکز غیردولتی روزانه آموزشی و توانبخشی معلولین جسمی- حرکتی «ساریژ» به اتهام نشر اکاذیب در فضای مجازی تبرئه شد.
یاری از منتقدان جدی بهزیستی بوکان است که در 23 مرداد ماه ۹۷، گزارشی تحت عنوان «بی توجهی کاخ نشینان بهزیستی بوکان به معلولان» به قلم این خبرنگار منتقد در پایگاه خبری - تحلیلی هاژه منتشر شد که در این گزارش انتقاداتی را متوجه بهزیستی این شهرستان و مرکز غیردولتی روزانه آموزشی و توانبخشی معلولین جسمی- حرکتی «ساریژ» کرده بود که خشم موسس این مرکز را در پی داشت و منجر به تشکیل پرونده قضایی علیه این خبرنگار شد.
به دنبال شکایت موسس مرکز «ساریژ»، پرونده خبرنگار هاژه در شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب بوکان مورد رسیدگی قرار گرفت که با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و اظهارات شاکی در این‌ بازپرسی مبنی بر اینکه مطالب کذب از پایگاه خبری - تحلیلی هاژه که مربوط به شهرستان مهاباد است منتشر شده، لذا رسیدگی ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ از صلاحیت محلی این دادسرا خارج و پرونده جهت رسیدگی به شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مهاباد ارجاع شد که در نهایت‌ بازپرسی با توجه به جميع اوراق و محتویات پرونده و مطالب انتشار یافته در فضای مجازی و دفاعیات وکیل متهم، رای به تبرئه خبرنگار هاژه داد و قرار منع تعقیب صادر کرد.
*وکیل مدافع «یاری»؛ موکلم به رسالت خود عمل کرده است*
وکیل مدافع «یاری» می‌گوید: موكلش در انتشار اين مطلب هيچ سوء نيتی نداشته و انتشار اين مطلب به قلم موكلش در پایگاه خبری - تحلیلی هاژه صرفاً انتقادی بوده و این هم جزو رسالت خبرنگاری ست.
علی سبزه از وکلای باتجربه بوکانی ست که به صورت داوطلبانه و رایگان وکالت این پرونده را به عهده داشته و به عنوان وکیل مدافع، دفاعیاتش را ارائه و بازپرس پرونده نیز بر اساس این دفاعیات و با توجه به جميع اوراق و محتویات پرونده و مطالب انتشار یافته در فضای مجازی، رای خود را صادر کرده‌ است.  
سبزه که خود را عضو افتخاری جامعه معلولین می‌داند، معتقد است کوتاهی در حق معلولین گناه نابخشودنی و غیرقابل قبول است.
وی خدمت به معلولین را افتخاری بزرگ می‌داند و بر این باور است وجود این مراکز بدون معلولین اهمیتی ندارد.