تاریخ: ۱۳۹۷/۹/۳
جوابیه اداره منابع طبیعی و آبخیز داری شهرستان سروآباد در خصوص قطع درختان روستای تفلی

در خصوص اطلاعیه درج شده با عنوان قطع درختان در روستای تفلی به اطلاع می‌رساند، بلافاصله پس از دریافت گزارش مردمی، ماموران حفاظت این اداره در محل حاضر گردیده و نسبت به مستندسازی آن برای تشکیل پرونده و شناسایی متخلف اقدام نمودند. در همان چند روز اول متخلف شناسایی شده و به یگان حفاظت فراخوانده شده و بازجویی گردید. پرونده نام‌برده تشکیل و به مقامات قضایی ارجاع گردیده است. همچنین به اطلاع عموم مردم عزیز می‌رساند که متاسفانه موج شومی از قطع و قاچاق چوب‌بر منطقه و کل زاگرس سایه افکنده و نیاز به هوشیاری و مراقبت دوچندان دارد. لذا ضمن تقدیر و تشکر از تمام عزیزانی که دلسوزانه مراقب و هوشیار هستند تا سودجویان، آینده این‌ مملکت را به غارت نبرند از عموم مردم عزیز خواهشمندیم که هر گونه تخریب و تخلف را به ادارات منابع طبیعی گزارش نمایند. مطمئنا اداره منابع طبیعی سروآباد همچنانکه قبلا ثابت نموده است تاب این نوع سودجویی‌ها را  نداشته و بدون هیچگونه سکوت، چشم پوشی و گذشت تا آخرین‌ مرحله بر مجازات سنگین این متخلفان از طریق محاکم قضایی پافشاری خواهد نمود. ضمن تقدیر از اعضای انجمن محترم چیا مجددا یادآور می شود هیچگونه تخلفی قابل چشم پوشی نخواهد بود. در این راستا کشیک ۲۴ ساعته اداره منابع طبیعی و آبخیزداری سروآباد از حدود یک ماه قبل تشکیل گردیده و با استقرار در محل گلوگاه سروآباد و گشت زنی در مسیرهای ارتباطی با سودجویان و متخلفان برخورد قاطع خواهد نمود. جای خود دارد از فرماندهی محترم نیروی انتظامی و مجموعه تحت امر آن فرماندهی بابت همکاری و هماهنگی همه جانبه با این اداره و تنگ کردن عرصه بر سودجویان و قاچاقچیان چوب تقدیر و تشکر گردد. 

روابط عمومی اداره منابع طبیعی و آبخیز داری شهرستان سروآباد