تاریخ: ۱۳۹۷/۸/۵
اقتصاد اورامانات و زنگ هشداری بنام لغو جشن انار!
یادداشت: اردشیر پشنگ_ روزنامەنگار

اورامانات از نظر جاذبەهای طبیعی، تاریخی و فرهنگی یکی از مناطق پرپتانسیل برای مطرح‌شدن در سطحی فراملی است، در همین راستا، فعالین مدنی درتلاش‌اند تا آنرا به ثبت جهانی برسانند. در این بین طی سال‌های اخیر مراسم‌های سنتی مختلفی نظیر برگزاری جشن نوروز، جشن انار و عروسی پیر شالیار درسایه فعالیت رسانەها و شبکەهای اجتماعی مورد توجه اولیه ایرانگردان و جهانگردان قرار گرفته، امری که نویدبخش رونق اقتصاد به شدت ضعیف منطقه و بهبود معیشت مردمان آنجا را میدهد که بی‌شک تاثیر بسزایی در کاهش پدیدەهایی نظیر «کولبری» و ... خواهد داشت.

اما این هفته درست پیش ازمراسم «جشن انار» شاهد مواضع ملا قادر قادری ،امام جمعه محترم پاوه، در نقد برخی از حواشی این جشن و متعاقب آن لغو تعدادی از این مراسم در روستاهای مختلف آن‌هم در حالیکه علاقمندان زیادی از نقاط مختلف به اورامانات وارد شده‌اند، بودیم!

به نظر می‌رسد برای گشودن گره از این مشکل، می‌بایست هرچه زودتر فعالین و نخبگان محلی درکنار نمایندگان و نیز مسئولان مرتبط تلاش کنند تا به اجماعی نسبی جهت تدوین "استراتژی گردشگری درسطح محلی" نائل شوند.

فراتاب