تاریخ: ۱۳۹۷/۷/۲۹
مراسم تدفین هنرمند استاد "سمکۆ پاکزاد" از نگاه دوربین هاژه
مراسم تدفین هنرمند استاد "سمکۆ پاکزاد" در مورخه ٢٧ مهرماه ٩٧، از نگاه دوربین هاژه:
 
عکاسان: پولا آغاز، سید یوسف عباس‌طاهر، حسین خالندی