تاریخ: ۱۳۹۷/۷/۲۶
اقدام جوانمردانە راننده تاکسی پیرانشهری با مسافرین خارجی

به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی هاژه، راننده تاکسی پیرانشهری ارزهای خارجی بجا مانده از مسافرین اقلیم کوردستان را به صاحبانشان بازگرداند.

شب گذشته مورخه ۲۵ مهرماه سال جاری چند مسافر از اقلیم کوردستان از راه مرز تمرچین وارد پیرانشهر می شوند و در این میان مبالغی (۹۰۰ دلار - ۱۳۷۰۰۰ دینار عراقی ) به ارزش بالغ بر ۲۵ میلیون تومان را در تاکسی جا میگذارند.

محمدامین حمزه ای راننده تاکسی پیرانشهری بعد از پیاده شدن مسافرین متوجه می شود آنها ارزهای خارجی خود را در خودروی وی جا گذاشته اند، پس بلافاصله دنبال مسافرینش میگردد و مبالغ را به مسافران باز می گرداند.