تاریخ: ۱۳۹۷/۷/۱۷
مشکلات دانش آموزان شهر گوک تپه تشریح شد

گزارش پایگاه خبری – تحلیلی هاژه، دانش آموازن گوک تپه هر بار که به  مدرسه می روند با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کنند.

شهر گوک تپه در چند سال گذشته با مشکل مکانیابی نامناسب فضاهای آموزشی و زیرساختی روبرو است.

یکی از اولیای دانش آموزان در گفتگو با خبرنگار هاژه اظهار کرد: در طول دو سال اخیر بارها شهروندان گوگ‌تپە وضعیت بحرانی کمبود فضاهای آموزی شهر را بە سمع و نظر مسئولان آموزش و پرورش رساندە‌اند ولی تاکنون اقدامی جدی برای رفع مشکلات صورت نگرفته است.

وی افزود: انتقال جمعیت حدودا 500 نفری بسیار بالای دانش‌آموزان ابتدایی پسر بە فاصلەی دو کیلومتری بیرون از شهر، وجود مخاطرات بین راهی از جمله خطرات تصادف، وجود کانال آب و یا حمله حیوانات وحشی به دانش آموزان تنها بخشی از مشکلات اولیا و دانش آموزان این شهر است.

وی تصریح کرد: بارها فرصت بیان مشکلات به مقامات استانی و کشوری فراهم شده اما بدلیل وعده های مسئولان شهرستان اولیا از بیان آن صرف نظر کرده اند ولی مشکلات به حال خود راها شده اند.

یکی دیگر از اولیای دانش آموزان در گفتگو با خبرنگار هاژه  اظهار کرد: پیشتر مسئولان آموزش و پرورش  وعده تقبل هزینه های رفت و آمد را به اولیای دانش آموزان داده بودند ولی این وعده تحقق نیافته است.

وی افزود: چشم بستن بر حوادثی کە در هنگام ایاب و ذهاب، جان دانش‌آموزان و امنیت روحی آنان را تهدید می‌کند، از مسائلی است که بدست فراموشی سپرده شده است. عدم بررسی صلاحیت و تعهد بیمه ای رانندگانی که از طولانی بودن مسیر استفاده می کنند و با هزینه های بدون کارشناسی دانش آموزان را به منزل می رسانند از دیگر مشکلات دانش آموزان این شهر است.

وی در پایان اظهار کرد: هیچ شکی وجود ندارد کە تردد قریب بە پانصد نفر دانش‌آموز در مسیر جادە پر خطر مهاباد - میاندوآب در قرار گیری مسیر رفت و آمد در جنب کانال اصلی آب با پل‌های بدون محافظ، احتمال خطر را بە صد درصد نزدیک می‌کند.

عکس‌های زیر مشکلات دانش‌آموزان مقطع ابتدایی  پسر شهر گوگ‌تپە و اولیای آنها را برای رفتن به مدرسه نشان می دهد.