تاریخ: ۱۳۹۷/۵/۲۷
والدین کلاس‌اولی‌ها انجام دهند
قلعه کوهی- روانشناس و مشاور
دنیای کودکان یک جهان پر از رمز و رازهای ناگشوده است که بدلیل کمبود تجارب بچه ها با موقعیت های تازه و متفاوت گاهی دردسرساز برای خودشان و پدر و مادرها نیز می گردد.  یکی از این مسایل که معمولا در روزهای اول ورود به مدرسه در مهرماه برای بعضی از بچه های کلاس اول اتفاق می افتد، اضطراب جدایی و مدرسه است که مانع از حضور کودکان در کلاسهای درس می شود و علت های مختلفی می تواند داشته باشد اما برای پیشگیری از این مشکل توجه والدین را به راهکارهای زیر جلب می نمایم: 
1 - در حضور فرزندتان از تجارب شیرین مدرسه رفتن خودتان صحبت کنید. 
2 - در یکماه باقیمانده در صورت امکان بعضی روزها در ساعات اولیه صبح فرزندتان را در آرامش بیدار نموده و پس از صرف صبحانه با قدم زدن وی را به محل و اطراف مدرسه اش برده تا با این فضا و موقعیت آشنا و سازگاری پیدا کند. 
3 - حتی المقدور در این مدت چند باری فرزندتان را به داخل فضای مدرسه اش برده و او را با قسمتهای مختلف آن آشنا سازید. 
4 - در صورت امکان سعی کنید چند بار با معلمان احتمالی پایه ی اول مدرسه اش دیدار داشته و با آنها آشنا شود . 
5 - سعی کنید فرزندتان را با مدیر و معاون مدرسه نیز آشنا نمایید. 
6 - اگر از همسایگان یا آشنایانتان کسی دیگر نیز فرزند کلاس اولی در آن آموزشگاه خواهد داشت حتما فرزندتان را با آن کودک آشنا سازید تا در این مدت رابطه ی صمیمانه پیدا نمایند.
موارد ذکر شده بیشتر برای کودکان در آستانه ورود به کلاس اول می باشد که والدین آنها احساس می کنند فرزندشان را بیش از اندازه به خود وابسته نموده اند . اینگونه کودکان اکثرا دارای دلبستگی ناایمن بوده و اغلب اوقات به والدین مخصوصا مادرانشان چسبیده اند  و وجود اضطراب جدایی در آنها کاملا مشهود است و بکارگیری راهکارهای ساده ی ذکر شده می تواند تا حدودی مشکل اینگونه بچه ها را برای ورود به مدرسه و کلاس اول کاهش دهد.