تاریخ: ۱۳۹۷/۴/۱۷
پیام بخشدار خلیفان و رییس منابع طبیعی مهاباد در پی اطفا حریق مراتع روستای سویناس
(من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق)
با نهایت احترام و رعایت ادب و در کمال تواضع و ارادت، بدینوسیله مراتب قدردانی و تشکر خود را از یکایک سروران ارجمند و مردم مهربان روستاهای سویناس، پاشبرد، گامیشان، کاولان علیا و سفلی، ماژگه،  گرد شیلان، آتش نشانان  شهر خلیفان، دهیار ی کیتکه، شوراهای بخش خلیفان، فرماندهی محترم و پرسنل زحمتکش پاسگاه انتظامی کاولان که در اطفا حریق اخیر درمنابع طبیعی روستای سویناس شرکت فعالی داشته و زحمات زیادی متحمل شدند صمیمانه اعلام می‌نماییم.
از اینکه حضوری برای اینجانبان جهت  قدردانی از زحمات  یکایک بزرگواران شرکت کننده در اطفا حریق مزبور میسر نبوده، قلبا پوزش می‌طلبیم و امیدواریم خداوند بزرگ عنایت فرماید تا بتوانم خدمتگزاری امین باشیم و لطف و زحمات یکایک عزیزان  را در خصوص حفاظت از منابع طبیعی، با امانتداری صحیح و درستکاری جبران نمایم.
 
علی بیژن فر بخشدار خلیفان 
مجید پاتو رئیس اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان مهاباد