تاریخ: ۱۳۹۷/۴/۶
افزایش محبوبیت دموکراتیک خلق‌ها، ریزش آک‌پارتی

بە گزارش پایگاه خبری تحلیلی هاژە، با گذشت سه روز از برگزاری انتخابات پارلمانی در ۲۴ ژوئن، شبکە خبری سی‌ان‌ان ترک خبر از اعلام نتایج نهایی این انتخابات توسط شورای عالی انتخابات ترکیه می‌دهد.

براساس این خبر، حزب عدالت و توسعه ۴۲.۵۰ درصد، حزب مردم جمهوری‌خواه ۲۲.۶۸ درصد، حزب دموکراتیک خلق‌ها ۱۱.۶۳ درصد، حزب جنبش ملی‌گرا ۱۱.۱۳ درصد و حزب "خوب" ۱۰.۱ درصد آراء را به دست آورده‌اند.

طبق این آمار، حزب عدالت و توسعە ۲۹۳ کرسی، حزب مردم جمهوری‌خواه ۱۴۶ کرسی، حزب دموکراتیک خلق‌ها ۶۷ کرسی، حزب جنبش ملی‌گرا ۵۰ کرسی و حزب خوب ۴۴ کرسی به دست آورده‌اند.

در انتخابات نوامبر 2015 حزب عدالت و توسعه به رهبری احمد داوود اوغلو توانستە بود با کسب ٤٩.٥٠ درصد آرا ٣١٧ کرسی از ٥٥٠کرسی پارلمان ترکیه را به خود اختصاص دهد. در همان انتخابات حزب دموکراتیک خلق‌ها به رهبری مشترک صلاح‌الدین دمیرتاش و فیگن یوکسداغ توانستە بود با کسب ١٠.٧٦ درصد ٥٩ کرسی پارلمان را تصاحب کند.

نتایج انتخابات ٢٤ ژوئن خبر از ریزش ٧ درصدی و از دست‌دادن ٢٤ کرسی حزب عدالت و توسعە در پارلمان می‌دهد. این در حالی است کە حزب دموکراتیک خلق‌ها به رهبری مشترک سزایی تمللی و پروین بولدان توانست با کسب ١١.٧ درصد معادل با ٥میلیون و ٨٦٦هزار رأی ٨ کرسی را بە تعداد کرسی‌های خود اضافە کنند و آن را ٦٧کرسی در پارلمان برسانند.

لازم بە یادآوری است کە صلاح‌الدین دمیرتاش رهبر مشترک حزب دموکراتیک خلق‌ها از سال ٢٠١٦ در زندان به سر می‌برد.