تاریخ: ۱۳۹۷/۳/۲۰
دختر هفده سالە مهابادی جان یازده نفر را نجات داد

بە گزارش پایگاه خبری تحلیلی هاژە، اهدای عضو بیمار مرگ مغزی " مدینە آذری‌فر" اهل مهاباد و ساکن اردبیل ناجی یازدە انسان دیگر شد و بە آنها حیاتی دوبارە بخشید.

یکی ازبستگان "مدینە" در گفتگو با خبرنگار هاژە گفت: چند روز پیش و در جریان رخداد حادثەای، مدینە ١٧ سالە بە بیمارستان اردبیل منتقل می‌شود کە با نظر تیم پزشکی سریعا بە بیمارستانی در تهران اعزام و نظر بە مرگ مغزی مدینە دادە می‌شود.

وی افزود: تلاش پرسنل این بیمارستان جهت احیا بی‌ثمر بود و نهایتا بعد از قطع امید پزشکان، خانوادە مدینە در اقدامی انسان‌دوستانە یازدە عضو فرزند خود را بە بیماران نیازمند بخشیدند.

لازم بە ذکر است کە مراسم تدفین مدینە آذری‌فر عصر امروز ٢٠ خردادماه در شهر مهاباد برگزار خواهد شد.