تاریخ: ۱۳۹۷/۲/۳۱
بی تدبیری و سکوت شورای شهر و شهرداری مهاباد در جریان ساخت و ساز محدوده زمین های دادگستری

چالاک عظیمی

فضاهای سبز شهری نوعی از سطوح کاربری زمین شهری با پوشش های گیاهی انسان ساخت است که واجد بازدهی اجتماعی و بازدهی اکولوژیکی می باشند. منظور از بازدهی اکولوژیکی، زیباسازی بخش های شهری، کاهش دمای محیط، تولید اکسیژن، افزایش نفوذپذیری خاک در مقابل انواع بارش و مانند اینها می باشد و از دیدگاه حفاظت محیط زیست، فضاهای سبز شهری، بخش جاندار ساخت کالبدی شهر را تشکیل می دهد. فضاهای سبز در شهرها، به ویژه در شهرهای بزرگ و صنعتی، دارای عملکردهای مختلفی می‌باشند. فضاهای سبز از یک سو موجب بهبود وضعیت زیست محیطی شهرها می شود و از سوی دیگر شرایط مناسبی را برای گذران اوقات فراغت شهروندان تعبیه می‌کند. علاوه بر اینها، دارای عملکردهای کالبدی نیز می‌باشد. اثرات فضای سبز شهری از دیدگاه زیست محیطی مواردی چون کاهش آلودگی هوا، کاهش آلودگی صوتی، بهبود شرایط بیوکلیماتیک در شهر، افزایش نفوذپذیری خاک و تأثیر مثبت بر چرخه آب در محیط زیست شهری و افزایش کیفیت آب های زیرزمینی را شامل می شود. فضای سبز می تواند به طور قابل توجهی دمای هوا را کاهش دهد و یا به تلطیف هوا کمک کند.

امروزه نقش و اهمیت فضاهای باز و سبز در محیط زیست و کیفیت زندگی مجتمع های زیستی به طور چشم گیری رو به افزایش است. به همین جهت، در اکثر کشورها، فضای باز و سبز جزء لاینفک تصمیمات برنامه ریزی کاربری زمین در شهرها به شمار می آیند ولی متاسفانه این مسئله با گذشت سالیانی متمادی در مهاباد، هنوز هم در هاله ای از ابهام و بی تدبیری قرار دارد. معضل ساخت و ساز در زمین های دادگستری (زمین‌های گمرک) امروزه چنان حیاتی شده است که انجمن های     زیست محیطی مهاباد به صورت شبانه روزی پیگیر این مسئله بوده و علی رغم تذکرهای مکرر به شورای شهر و شهرداری محترم باز هم شاهد حل نشدن آن هستند. این زمین ها که به صورت باغ و محیط زیستی سرسبز که قلب تنفسی و قطب گردشگری و توریستی شهر بوده در حدود 25 سال پیش به دست هیئت امنای دادگستری از خانواده شافعی خریداری شده و بخش اعظم این باغ ها را خشک کرده و به صورت زمین های قطعه بندی شده در متراژهای 200 متری با سند مشاعی باغ خصوصی که تنها حق ساخت و ساز 10% از کل زمین ها را دارا می باشند، به مالکان محترم تحویل داده شده اند. این        زمین ها فاقد صورت جلسه تفکیکی شهرداری بوده و به صورت تک پلاکه هستند. در طرح تفضیلی سال 92، شورای اسلامی دوره سوم در اقدامی عجیب با تغییر کاربری 14 قطعه از باغ خصوصی به مسکونی و در منافات با مکانسیم های حفظ محیط زیست سند این زمین ها را صادر کرده و پروانه ساخت و ساز را در این مکان صادر نموده است. 

در دوره قبلی نمایندگی جناب مهندس جلال محمودزاده یک طومار بلند بالا با 4300 امضا توسط مردم شریف مهاباد و تمامی دوست داران محیط زیست تهیه و تنظیم شده و تقدیم آن نماینده محترم گشته تا با پیگری های ایشان که نماد یک شهروند حافظ محیط زیست می باشند، این زمین ها تبدیل به پارک شده و در ازای آنها زمین هایی با همان ارزش مالی در نقطه ای دیگر از شهر که منافاتی با مکانسیم های محیط زیستی نداشته باشد به مالکان محترم اهدا گردد. لازم به ذکر است که در این طرح حتی حریم رودخانه مهاباد و خیابان هم در نظر گرفته نشده است. تمامی انجمن ها و سمن های زیست محیطی مهاباد در این مدت به شدت پیگیر این مسئله بوده و علی رغم هشدارهای آنها و نماینده محترم مردم شریف مهاباد باز هم شاهد حفاری توسط بیل های مکانیکی هستیم. از تمامی مسئولین محترم اعم از نماینده دلسوز و گرانقدر، فرماندار عزیز، شورای اسلامی شهر و شهردار محترم خواهشمندیم که هر چه سریعتر نسبت به توقف این حفاری ها اقدام نموده و قدمی اساسی در جهت راضی نگه داشتن مالکان محترم این زمین ها و حفظ محیط زیست بردارند.