تاریخ: ۱۳۹۷/۱/۹
مراسم اختتامیه نمایشگاه آداب و سنن کوردی "هەوارگە" در مهاباد برگزار شد
بە گزارش پایگاە خبری تحلیلی هاژە روز پنج شنبە ۹ فروردین ماە، مراسم اختتامیە نمایشگاە آداب و سنن کوردی"هەوارگە" با حضور مسئولین و فعالان فرهنگی و گردشگران نوروزی در تالار وحدت شهرداری مهاباد برگزار شد.

دکتر جلیل نژاد استاد دانشگاه و فعال فرهنگی با اشارە بە برگزاری ششمین دورە برگزاری نمایشگاە "هەوارگە"، گفت: انسان امروزی با پلورالیسم فرهنگی روبرو است، لذا شناخت سرمایه های فرهنگی و تاریخی ملت کورد از لحاظ زیبایی شناسی و بازخوانی، بازنمایی و بازسازی آن با برگزاری چنین نمایشگاه های اجرایی خواهد شد.
 
وی افزود: باید از برگزار کنندگان این نمایشگاە تقدیر کرد، زیرا بە صورت مسئولیت پذیرانه در راستای حفظ هویت و تاریخ ما اقدام نموده و تاثیرات مثبتی بر جامعه گذاشته اند.
 
رحیم سلطانی به نمایندگی از انجمن اجتماعی زاگرس مطالبی را در ارتباط با پیشینه و تاریخچه نوروز ارائە و از همت و تلاش اعضای هەوارگە در راستای حفظ و حراست از میراث فرهنگی و تاریخی قدردانی کرد.

سالار راهوی مسئول برگزاری هەوارگە نیز از تمامی نهادها و ادارات که در برگزاری این نمایشگاه با اعضای هەوارگە همکاری کردە اند، تشکر و خواستار توجه ویژه مسئولان به جوانان و واگذاری مسئولیت به آن ها شد.

هنرمند شورش محمودی قطعه ای از موسیقی حیران را اجرا و علی عزیز آزیز قطعه شعری را قرائت کرد.

پیرمندی بە نمایندگی از انتظامات فستیوال "هەڵپەڕکێ" و نمایشگاە "هەوارگە" گفت: باعث افتخار ما بود که انتظامات این مراسمات را عهده دار بودیم و از تمام کسانی که به نحوی برخورد گروه انتظامات دل آزرده شده اند، معذرت خواهی می کنیم.

در پایان از همه کسانی کە در برگزاری نمایشگاه "هەوارگە" نقش داشتند، تقدیر شد.

شایان ذکر است نمایشگاه آداب و سنن کوردی از طرف انجمن اجتماعی زاگرس و اعضای هەوارگە با همکاری ادارە فرهنگ و ارشاد اسلامی از ۲ الی ۹ فروردین در تالار وحدت شهرداری مهاباد برگزار شد.