تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۱
کمیسیون عمران شورای شهر مهاباد تشکیل جلسه داد
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی هاژه روز شنبه 21 بهمن ماه جلسه علنی کمیسیون عمران شورای شهر مهاباد با "محوریت موضوع دفترچه عوارض محلی" با حضور اعضای کمیسیون و اصحاب رسانه در سالن اجتماعات شورای شهر مهاباد برگزار شد.
 
سخنگوی شورای شهر مهاباد با اشاره به این که بودجه پیش بینی شده شهرداری تحقق نیافته، گفت: تاکنون حدود ده میلیارد تومان مازاد بر بودجه پیش بینی شده در این دوره هزینه شده است. 

ابراهیم کریمی افزود: امیدواریم با بررسی، تصحیح و تکمیل دفترچه عوارض محلی پیش بینی شده شهرداری توسط مشاوران و متخصصان بتوان درآمدهای مناسب برای شهرداری کسب کرد و همزمان وضعیت نامناسب کنونی اقتصادی مردم را نیز در نظر گرفت. 

یکی از اعضای کمیسیون عمران پیشنهاد بررسی به صورت جز به جز دفترچه مذکور را ارائه کرد و جلسه ادامه یافت.

از بندهای مورد بحث در دفترچه، پیش بینی کاهش 30 درصدی  ضریب عوارض، افزایش حدود 50 درصدی ارزش معاملات بود که کارشناسان عضو کمیسیون خواستار ارایه فرمولی برای دفترچه عوارض محلی شدند تا بتوان به همان سیاست کاهش واقعی 30 درصدی عوارض که مدنظر شورای این دوره است، دست یافت. این پیشنهاد مورد توافق همه اعضای کمیسیون قرار گرفت. 

در ادامه جلسه بندهای مختلف دیگر دفترچه مورد بررسی قرار گرفت و در راستای حل مشکلات عمرانی تبادل نظر انجام گرفت.