تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۲۳
تلگرام رفع فیلتر شد

بە گزارش پایگاه خبری هاژە پیام رسان تلگرام بە طور کامل رفع فیلتر شد.

بر اساس این خبر، فیلترینگ موقت تلگرام و برخی محدودیت‌هایی که به درخواست برخی نهادها در طی دو هفته گذشته اعمال شده بود، به دستور رئیس جمهور به‌طور کامل برداشته شد.

لازم بە ذکر است  اینستاگرام نیز شنبه گذشته با نظر رییس جمهور رفع فیلتر شده بود.