تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۲۰
مدرک "فوق ممتاز" بە سە خوشنویس مهابادی اعطا شد

بە گزارش پایگاه خبری هاژە، روز چهارشنبە ٢٠ دی‌ماه ٩٦ مراسم اعطای مدرک "فوق ممتاز" بە سە خوشنویس مهابادی در سالن آمفی‌تئاتر ادارە فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان برگزار شد.

آزاد محمودی، سرپرست انجمن خوشنویسان مهاباد در این مراسم گفت: مدرک "فوق ممتاز" مستلزم گذراندن چندین دورە عالی خوشنویسی و تلاش‌های فراوان است کە خوشبختانە این هنرمندان با پشتکار و تلاش‌های مستمر توانستند این مدرک را اخذ کنند.

قادر مرادی، رییس ادارە و فرهنگ وارشاد اسلامی خواستار تلاش مضاعف هنرمندان عرصە خوشنویسی شد و افزود: با پیشرفت تکنولوژی و سیطرە فضای مجازی بر جوامع امروزی، هنر خوشنویسی بە عنوان شناسنامە فرهنگ و هنر این مرز و بوم با خطری جدی مواجە است کە چنین شرایطی، تلاش دوچندان هنرمندان این عرصە و سعی در انتقال هنر خود بە نسل‌های بعدی را می‌طلبد.  

در پایان این مراسم بە هنرجویان لیلا نادری، سارا فرخی و پوریا قادری مدرک فوق ممتاز خوشنویسی اعطا شد.