تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۱۸
مینی بوس در بوکان جان پاکبان شهرداری را گرفت
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی هاژه صبح امروز ۱٨ دی ماه برخورد یکدستگاه می نی بوس در بلوار خروجی شهر بطرف سقز با پاکبان شهرداری بوکان باعث مرگ وی شد.
در این حادثه جعفر عبدالهی پاکبان ۳۸ ساله واحد خدمات شهری شهرداری، سرش به جدول بلوار برخورد و در دم فوت کرده است. 
شایان ذکر است سال گذشته هم برخورد یکدستگاه پژو با پاکبانی دیگر در بلوار محمد رسول الله(ص) وی را نیز به کام مرگ کشاند.