تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۱۸
هفده زیان فیلتر تلگرام

بە گزارش پایگاه خبری هاژە، جمعی از فعالان فضای مجازی در نامه‌ای سرگشاده به اعضای شورای عالی فضای مجازی خواستار رفع فیلتر شبکه پیام‌رسان تلگرام شدند. به گفته آنان، فیلتر شدن تلگرام در روزهای گذشته حداقل هفده زیان برای مصالح ملی و اقتصادی داشته است. در این نامه با اشاره به آمارهایی درخصوص کسب‌وکارهای اینترنتی میزان استفاده مفید از این شبکه، نقش تلگرام در تامین منافع ملی و کاهش هزینه ارتباطی خانوارها نتیجه‌گیری شده است. با توجه به معدل مثبت تلگرام باید نسبت به نگهداشت این فضا مصمم بود.

این نامه به برخی از آمارهای رسمی ارائه‌شده پیرامون نحوه استفاده کاربران ایرانی از تلگرام پرداخته است. عضویت بیش از نیمی از ایرانیان در تلگرام، ایجاد حدود ۳۰ هزار شغل تلگرامی در مردادماه سال جاری و عضویت بیش از چهل میلیون ایرانی در تلگرام از جمله این آمارها است که به روشنی نشان‌دهنده دامنه اثر تصمیم اتخاذ شده درباره فیلترینگ تلگرام است.

ایرنا