تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۷
واگذاری 18 دستگاە نیسان باری بە مددجویان کمیتە امداد در مهاباد

بە گزارش پایگاە خبری تحلیلی هاژە روز پنج شنبە ۷ دی ماە رئیس کمیتە امداد مهاباد از واگذاری ۱٨ دستگاه نیسان باری به ۱٨ نفر از مددجویان تحت نظر این کمیته خبر داد.

مسعود مامندی پور در گفتگو با خبرنگار هاژه اظهار کرد: بر اساس تفاهنامه بین صندوق کار آفرین امید و کمیته امداد امام خمینی در راستای اشتغالزایی برای فرزاندان مددجویان تحت پوشش ۱٨ دستگاه نیسان باری با هزینه ۵۳۰ میلیون تومان به این عزیزان واگذار گردیده است.

وی با اشاره به برنامه های امسال کمیته امداد امام خمینی، افزود: مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان از محل تسهیلات بانکی و صندوق امداد ولایت برای مددجویان در جهت اشتغالزایی هزینه شده است.

مامندی پور خاطرنشان کرد: تاکنون نزدیک ۷۵ درصد از اعتبارات این کمیته هزینه شده و ۱٨۰ طرح نیز در این راستا اجرایی گردیده است.