تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۵
راه اندازی سایت نگهداری سگهای ولگرد در مهاباد
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی هاژه، روز دوشنبه 4 دیماه، طی جلسه ای با حضور دکتر احمدزاده عضو شورای اسلامی شهر، دکتر علیزاده آذر شهردار و دیگر اعضای مربوطه، نحوه راه اندازی سایت نگهداری سگهای ولگرد در سالن جلسات شهرداری مورد بررسی قرار گرفت.
در ابتدای این جلسه، مشکل سرگردانی سگهای بلا صاحب که در سطح شهر به دغدغه تبدیل شده است مورد بررسی قرار گرفت و در این راستا مباحثی برای هماهنگی و تعامل همه جانبه برای به حداقل رساندن این مشکل برشمرده شد. 
عزیزنژاد، معاون اداری – مالی شهرداری با اشاره به تاریخچه ی اقدامات شهرداری در این راستا گفت: شهرداری مهاباد با هماهنگی و همکاری ادارات ذیربط در سطح شهر نسبت به راه اندازی آشیانه ی سایت مرکز نگهداری سگهای ولگرد با هدف:
- کنترل بیماریهای ناقل بین حیوان و انسان از طریق شناسایی کانون تجمع سگها
 – کنترل جمعیت سگها از طریق عقیم سازی کردن و جلوگیری از زاد و ولد آنها
 – جلوگیری از آلوده شدن محیط زیست  
- ارتقای سطح آگهی عمومی در خصوص رعایت اصول بهداشتی مواجه با حیوانات مزاحم از جمله : سگ، اقدام خواهد کرد.
وی افزود: زمینی از منابع ملی به مساحت چهار هکتار برابر نقشه ی ارائه شده واقع در محور جاده مهاباد – اوزندره خارج از شهر تحت پلاک 2344 اصلی جهت محصور نمودن عرصه مورد نظر در راستای اجرای طرح جمع آوری و نگهداری سگهای ولگرد به صورت موقت به شهرداری مهاباد واگذار می گردد و در آینده به سایت نگهداری این سگ ها تبدیل خواهد شد. 
گیته معاون خدمات شهری شهرداری نیز با اشاره به اهمیت موضوع و تلاش در جهت راه اندازی سایت نگهداری سگهای ولگرد گفت: با توجه به اینکه بحث زنده گیری، کنترل و عقیم سازی این سگها پروسه ی زمانی خاص خود را طی خواهد کرد لذا با توجه به حساسیت موضوع در شهر بایستی همه ی دستگاههای ذیربط به تعامل و همکاری بپردازند.
در ادامه ی این نشست هر کدام از اعضا در خصوص موضوع جلسه به تبادل نظر پرداختند.