تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۲
تجمیع سازمان تاکسیرانی و اتوبوسرانی مهاباد در سازمان حمل و نقل شهری

سخنگوی شورای شهر مهاباد از ایجاد سازمان حمل و نقل شهری و تجمیع تاکسیرانی و اتوبوسرانی در این سازمان خبر داد.

ابراهیم کریمی در گفتگو با خبرنگار هاژه اظهار کرد: ادغام سازمانهای اتوبوسرانی و تاکسیرانی طبق قانون وزارت کشور برای شهرداری های دارای درجه 9 به بالا بر اساس چارت سازمانی تعریف شده صورت می گیرد.

وی افزود: اجرای این قانون مستلزم موافقت شورای شهر و کمیسیون تطبیق در شهر می باشد.

وی در ادامه تصریح کرد: سازمان اتوبوسرانی در مقایسه با سازمان تاکسیرانی خدمات بیشتری ارائه می کند ولی درآمد کمتری دارد ولی وضعیت در سازمان تاکسیرانی برخلاف وضعیت اتوبوسرانی دارای درآمد بالا و ارائه خدمات در ابعاد کمتری صورت می گیرد.

کریمی افزود: ادغام این دو سازمان می تواند با مدیریت واحد و عدم دخالت سلیقه به رقابت ناسالم این دو سازمان پایان دهد، از سویی دیگر درآمدهای این دو سازمان در یک واحد مشترک توزیع درآمد برای هزینه و خدمات رسانی را درپی داشته و نظارت و ساماندهی  نیروی انسانی نیز به شیوه ای بهتر صورت می گیرد.

وی در ادامه با اشاره به سیستم یکپارچه شهرداری اظهار کرد: متاسفانه عمل به این شعار به فراموشی سپرده شده و به عینه می توان دید سازمانهای کوچک و زیادی در شهرداری ایجاد شده که می توان در یک سازمان تجمیع و با مدیریتی یکپارچه ، آن را مدیریت کند.

وی در پایان اظهار کرد: شهرداری مهاباد درحال حاضر دارای سازمان آتشنشانی بوده و با  تجمیع تاکسیرانی و اتوبوسرانی در سازمان حمل و نقل، در آینده سازمان فضای سبز شهری و زیباسازی نیز ایجاد می گردد.