تاریخ: ۱۳۹۶/۹/۲۵
برگزیدگان جشنواره سراسری داستان در بخش کودکان معرفی شدند

به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی هاژه، یازده‌مین جشنواه‌ی سراسری داستان بانه‌ با حضور شمار چشمگیری از نویسندگان كودك و نوجوان و بزرگسال برگزار شد.

در این جشنواره‌ آثار زیادی توسط نویسندگان كودك و نوجوان از سراسر كشور به‌ دبیرخانه‌ جشنواره‌ رسیده‌ بود و در مرحله‌ بازخوانی توسط داوران آثار برتر به‌ بخش پایانی راه‌ یافتند.

 داوران این بخش با تاكید بر رشد سطح كیفی آثار نویسندگان كودك و نوجوان ٦ اثر را بدون رتبه‌ بندی به‌ عنوان آثار برتر معرفی كردند.

در آیین اختتامیه‌ عطا نهایی نویسنده‌ برجسته کورد و اهل بانه‌ از كیفیت ضعیف سطح آثار نویسندگان بزرگسال انتقاد کرد.

 برگزیدگان بخش كودك و نوجوان جشنواره‌ عبارت بودند از آریا عجمی، هستین یونسی ، زهرا گلچیني، آلا رضايي، شهرزاد لعل برزی، ویانا قزلجی، شایان ذكر است از شش نفر برگزیده‌ كودك و نوجوان این جشنواره‌ سراسری سه‌ نفر به‌ نامهایی اریا عجمی ـ ویانا قزلجی و الا رضایی از نویسندگان كودك و نوجوان بوكانی و اعضای كارگاههای داستان نویسی موسسه‌ تفكر خلاق بوكان هستند تقدیر به عمل آمد.