تاریخ: ۱۳۹۶/۹/۱۸
آثار هنری معلولین مهابادی در تالار وحدت بە نمایش گذاشتە شد

بە گزارش پایگاه خبری هاژە، روز شنبە مورخە ١٨ آذرماه نمایشگاه توانمندی‌های معلولین ذهنی و جسمی در نگارخانە تالار وحدت مهاباد افتتاح شد.

رییس جامعە معلولین شهرستان مهاباد در گفتگو با خبرنگار هاژە گفت: این نمایشگاه بە مناسبت روز جهانی معلولین، توسط مراکز پرورشی معلولین "کەوین" و "کیمیا" و تحت نظر جامعە معلولین مهاباد بە منظور استفادە از توانمندی‌های معلولین ذهنی و جسمی برگزار شدە است.

 یونس لاچینی افزود: در این نمایشگاه آثاری از ٢٥ هنرمند از مرکز "کیمیا"، ٧ هنرمند از مرکز شبانەروزی معلولین "کەوین" و حدود ١٢ هنرمند بە صورت مستقل و خارج از جامعە معلولین مهاباد حضور دارند.

وی در ادامە خاطرنشان کرد: آثار حاضر در این نمایشگاه شامل رشتەهای طراحی، سیاه‌قلم، نقاشی، صنایع دستی، کاشی‌کاری و معرق‌کاری می‌باشند.

لازم بە ذکر است این نمایشگاه از تاریخ ١٨ لغایت ٢١ آذر در نگارخانە تالار وحدت دایر است.