تاریخ: ۱۳۹۶/۹/۵
آخرین آمار جانباختگان زلزله کرمانشاه اعلام شد

به گزارش پایگاه خبری هاژە، با مشخص شدن هویت ۲۵ تن از اجسادی که در ساعات اولیه پس از وقوع زلزله به اضطرار دفن شده بودند و نیز مرگ دو نفر از مصدومان حادثه در بیمارستان، تعداد تلفات زلزله کرمانشاه به ۴۸۳ تن (۲۳۷ مرد و ۲۴۶زن) رسید.

در خصوص ۲۵ فوتی زلزله‌ که در ساعات اولیه به اضطرار دفن شده بودند، پزشکی قانونی پس از بررسی های کمیته فوت و محرز شدن علت مرگ این اجساد بر اثر زلزله، برای آنان گواهی فوت صادر کرد.

 تعداد فوتی‌ها به تفکیک به شرح زیر است:

 سرپل ذهاب: ۴۲۵ (۱ نفر مجهول الهویه)

کرند: ۱۹ نفر

قصر شیرین: ۱۶ نفر

ثلاث: ۱۲ نفر

کرمانشاه: ۱

تازه آباد: ۱ 

ازگله: ۶ نفر

اسلام آباد: ۱

۲ نفر شهر نامشخص 

منبع: روابط عمومی سازمان پزشکی قانونی کشور