تاریخ: ۱۳۹۶/۸/۱۷
شلیک اشتباه در سردشت جان دو نفر را گرفت

بە گزارش پایگاه خبری تحلیلی هاژە، بامداد چهارشنبه 17 آبان ماه 96 در روستای گویزیله از توابع شهر میرآباد سردشت در جریان شکار گراز دو نفر از ساکنین این روستا جان خود را از دست دادند.

 فرماندهی انتظامی شهرستان سردشت گفت: چند نفر از اهالی روستای گویزیله به شکار گراز رفته که به دو دسته تقسیم شده و هنگام سنگر گرفتن برای شکار گراز دسته اول با توجه این که صدای خش خش پا به گوششان می رسد به خیال اینکه  گراز هستند، با اسلحه شکاری ته پر (تاپر) تیراندازی نموده و سپس متوجه می گردند رفقای خود را مورد هدف قرار داده اند.

 سرهنگ علیزاده افزود: در این تیراندازی دو نفر به نامهای رحمان-م و ادریس_م جان خود را از دست دادند و پرونده آنها در حال بررسی می باشد.