تاریخ: ۱۳۹۶/۷/۲۴
نمایشگاە نقاشی در نگارخانه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مهاباد افتتاح گردید

بە گزارش پایگاە خبری_تحلیلی هاژە نمایشگاە نقاشی هنرمند مهابادی "هایدە خضریان" در نگارخانە ادارە فرهنگ و ارشاد اسلامی مهاباد شروع بە کار کرد.

 

هایدە خضریان در گفتگو با خبرنگار هاژە گفت: در این نمایشگاە 36 اثر در سبک مدرن با آب رنگ و رنگ روغنی به نمایش گذاشته شده اند.  این نمایشگاە از 23  لغایت 27 مهرماە برپا خواهد بود.

لازم بە ذکر است کە این نمایشگاە اولین نمایشگاە نقاشی این هنرمند مهابادی است.