تاریخ: ۱۳۹۶/۷/۱۹
جلسه شواری هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در شهرستان مهاباد تشکیل گردید

به گزارش پایگاه خبری هاژه روز چهارشنبه مورخه 19 مهرماه جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در سالن اجتماعات فرمانداری مهاباد تشکیل گردید.

قاسمی مسئول کمپ ساریژ از تشکیل پرونده برای 341 نفر در این کمپ خبر داد و علل مشکلات کمپ را فقدان امکانات رفاهی و عدم رعایت پروتکل فی مابین سازمان بهزیستی و کمپ ترک اعتیاد دانست.

مهران یوسفی رئیس اداره بهزیستی نیز ضمن ارائه گزارشی از نظارت ها و بازرسی های صورت گرفته این اداره از کمپ ساریژ خواستار اجرای تعهدات و مفاد تفاهم نامه بین اداره و این کمپ شد.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهاباد نیز به چالشهای تمایل دختران به مصرف دخانیات اشاره کرد و نسبت به افزایش مواد روان گردان از 200 نوع به 1500 نوع در طی 2 سال گذشته هشدار داد.

صارمیان نماینده نیروی انتظامی در جلسه نیز عامل اصلی مشکلات اجتماعی را مواد مخدر عنوان کرد و گفت:  کاهش سن گرایش به سمت دخانیات را برای اجتماع و مصرفمواد مخدر گل خود یکی از عمده ترین چالشها می باشت و مستلزم تلاش همه جانبه است.