تاریخ: ۱۳۹۶/۶/۱۶
ششمین جشنواره بین المللی بازیهای بومی محلی در مریوان

مریوان

کردستانگزارش تصویری از برگزاری ششمین جشنواره بین المللی بازیهای بومی محلی به میزبانی دریاچه زریبار مریوان

خبرنگار هاژه در مریوان: داود صالحی فر