تاریخ: ۱۳۹۶/۵/۵
بانوان بوکانی و "جای خالی سلوچ"
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی هاژه، نشست نقد و بررسی رمان مشهور "جای خالی سلوچ" از آثار نویسنده‌‌ی شهیر ایرانی "محمود دولت آبادی"  روز چهارشنبه 4 مرداد 1396در سالن کتابخانه‌ی مستوره‌ی کردستانی شهرستان بوکان برگزار شد. 
این نشست که با حضور جمع کثیری از زنان ادیب و هنرمند بوکانی برگزار شد در ادامه سلسله نشست‌های بانوان نویسنده‌ی بوکانی برای نقد شاهکارهای ادبی جهان برگزار شد. 
در جلسه نقد و بررسی "جای خالی سلوچ" این رمان از جنبه‌های مختلف ادبی، اجتماعی، فرهنگی و زبانی مورد نقد و بررسی قرار گرفت. برخی از نقدهای ارائه شده عبارت بودند از:  -  خانم بیان معروف‌پور؛ بررسی فضای تاریخی و شرایط وقوع روایت و مقایسه‌ی آن با رمان "مادر" نوشته‌ی "پرل باک"  -  خانم لیلا صالحی؛ بررسی فراز و فرود شخصیت اصلی رمان، جایگاه تمثیل‌ها در رمان و نقش رمان در هدایت فرهنگی جامعه  -  خانم لیلا نورانی؛ واکاوی جایگاه شخصیت‌های زن رمان -  خانم مهپاره ابراهیمی؛ تبعیض جنسی در اصلاحات و واژه‌های رایج در رمان -  خانم فوزیه سلطلان بیگی؛ زبان رمان و تاثیرپذیری آن از محیط داستانی  -  خانم کاظمی؛ خوانش فضای معناشناختی رمان جای خالی سلوچ  -  خانم پروین شیخی؛ جذابیت و کشش داستانی و شخصیت پردازی  در جای خالی سلوچ  -  خانم پرشنگ ایلخانی‌زاده؛ نقش فئودالیم در رمان جای خالی سلوچ  در پایان شرکت کنندگان دیگر نیز نقط نظرات خود را در قالب پرسش و پاسخ‌های ادبی مطرح نمودند.