تاریخ: ۱۳۹۵/۱/۱۰
مسدود شدن راه یک روستا و تخریب چند پل روستایی در مهاباد

طی دو روز گذشته بارش باران،  سبب جاری شدن سیل در برخی از شهر و روستاهای استان آذربایجان غربی و کردستان شد.

 

پاکزاد بخشدار مرکزی مهاباد روز سه شنبه 10 فروردین در گفتگو با هاژه گفت: بارش باران سبب طغیان رودخانه ها و به تبع آن جاری شدن سیل در برخی از روستاها از جمله قم قلعه، گاپیس، قجی آباد و... در بخش مرکزی شده است.

وی همچنین افزود: با توجه به اینکه حجم آب رودخانه ها بالا آمده با ستاد بحران شهرستان هماهنگی های لازم صورت گرفته و همچنین  به روستاهای در معرض تهدید هشدار داده شده است و خانه های نزدیک در حریم رودخانه در برخی از روستاها از سکنه خالی و احشام آنها نیز به جای امن انتقال داده شده است.

پاکزاد در ادامه گفت: روستای داشتمر مهاباد که در دهستان موکریان غربی واقع شده است راه آن مسدود است و طبق تماسهایی که با روستا داشته ایم خوشبختانه تا کنون مشکل و بحرانی روستا را تهدید نمی کند.

همزمان الله پور عضو شورای اسلامی روستای قم قلعه در گفتگو با هاژه اعلام کرد روز سه شنبه میزان حجم آب رودخانه که از روستا می گذرد بیشتر شده و در دو مورد آب به حیاط و دیوار خانه های روستا که در نزدیکی حریم رودخانه هستند رسیده است.

همچنین گزارشها حاکی از آن است که پل چوپی روستای قم قلعه  بر اثر طغیان آب رودخانه ویران شده است.

در بخش مرکزی نیز سیل و طغیان آب رودخانه سبب خسارتهای مالی و نفوذ آب به زمین و باغات کشاورزی شده است و در روستاهای کل تپه، گامیشان و پاشبرد پل روستاها به کلی ویران شده است.