تاریخ: ۱۳۹۶/۱/۱۹
شرایط اخذ معافیت جریمه مشمولان غایب برای سربازان در حین خدمت و سرباز فراری ها
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی هاژه، سربازان حین خدمت که قبل از اعزام به خدمت سربازی و تا تاریخ 29 اسفند 95 بیش از 8 سال غیبت داشته باشند در شمول این مقررات قرار می گیرند.
مثال1: مشمول متولد 15 اسفند سال 67 كه در تاريخ 31 خرداد 85 موفق به اخذ ديپلم شده و پس از آن نيز ادامه تحصيل نداده است؛ چنانچه از تاريخ 19 آبان 93 مشغول به خدمت شده باشد، غيبت وي از 1/12/85 محاسبه شده و تا تاریخ 19/8/93 داراي بيش از 8 سال غيبت خواهد بود و در شمول  اين معافيت قرار  مي گيرد.
 سربازان حین خدمت در صورتی که به خدمت اشتغال دارند، پس از احراز شرایط و گذراندن مراحل رسیدگی، از خدمت ترخیص خواهند شد. 
سربازان  فراری
سربازان فراری که از آخرین تاریخ فرار از خدمت آنان بیش از 8 سال گذشته باشد و تاکنون نیز مشغول به خدمت نشده باشند، در شمول این مقررات قرار خواهند گرفت، لازم به توضیح است که مدت فرار آنان تا پایان سال 95 محاسبه می شود.
سربازان فراری که از آخرین تاریخ فرار از خدمت آنان بیش از 8 سال نگذشته باشد در صورت اشتغال و یا عدم اشتغال به خدمت، غیبت آنان از زمان ورود به غیبت تا پایان سال 95 محاسبه خواهد شد و چنانچه از زمان ورود به غیبت آنان تا پایان سال 95 بیش از 8 سال بوده، در شمول معافیت قرار خواهد گرفت.
مثال2: مشمول متولد 5 تیر 68 با مدرک تحصیلی سوم دبیرستان که در تاریخ 19 مرداد 85 با غیبت به خدمت اعزام و در تاریخ 22 دی 89 از خدمت فرارکرده، در این صورت غیبت وی از آخرین تاریخ مهلت معرفی (19/4/86) تا تاریخ پایان سال 95 بیش از 8 سال بوده و در شمول معافیت قرار خواهد گرفت.
منبع: میزان