تاریخ: ۱۳۹۵/۳/۲۸
نتایج مسابقات جام رمضان پرورش اندام قهرمانی و مچ اندازی باشگاههای شهرستان مهاباد
به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی هاژه روز گذشته مورخه 27 خرداد ماه مسابقات قهرمانی باشگاههای شهرستان مهاباد در سطح بادی کلاسیک؛ فیزیک و مچ اندازی در بین باشگاههای مهاباد در سالن ورزشی واقع در شهرک کارمندان این شهرستان برگزار گردید و نفرات برتر معرفی گردیدند

به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی هاژه روز گذشته مورخه 27 خرداد ماه مسابقات قهرمانی باشگاههای شهرستان مهاباد در سطح بادی کلاسیک؛ فیزیک و مچ اندازی در بین باشگاههای مهاباد در سالن ورزشی واقع در شهرک کارمندان این شهرستان برگزار گردید و نفرات برتر معرفی گردیدند. اسامی نفرات برتر و باشگاههای برتر به شرح زیر می باشد:

رشته فیزیک: باشگاه راد مقام اول

رشته بادی کلاسیک: باشگاه ماردین مقام اول

رشته پرورش اندام: باشگاه سپهر مقام اول

رشته مچ اندازی: باشگاه ماهان مقام اول

قهرمان قهرمانان پرورش اندام: سامان رحمیان از باشگاه جوانان برتر

قهرمان قهرمانان رشته مچ اندازی: ذکریا خضری از باشگاه ماهان