تاریخ: ۱۳۹۶/۱/۱۷
فراخوان مشمولان متولد سال های 55 تا 78 برای تعیین تکلیف وضعیت خدمت سربازی
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی هاژه کلیه مشمولان غایب و غیر غایب متولد سال های 1355 تا 1378 با توجه به قانون خدمت وظیفه عمومی ، می بایست برای تعیین تکلیف وضعیت خدمتی خود از طریق دفاتر پلیس+10 اقدام کنند .
افرادی که قبل از سن مشمولیت ترک تحصیل کرده و یا فارغ التحصیل شده اند ، با ورود به سن مشمولیت(18 سال تمام) شش ماه مهلت دارند تا وضعیت خدمتی خود را مشخص کنند .
لازم به ذکر است : دانش آموزان ، دانشجویان و طلاب علوم دینی مشمول که دارای معافیت تحصیلی بوده و برابر سقف سنوات تحصیلی تعیین شده ، مشغول به تحصیل هستند در صورت ترک تحصیل ، انصراف ، اخراج و یا فراغت از تحصیل ، حداکثر به مدت یکسال مهلت معرفی خواهند داشت .
گفتنی است : متعهدین خدمت در نیروهای مسلح یا دستگاههای دولتی که قبل از اتمام تعهد ، به هر دلیل شرایط ادامه خدمت را ندارند ، از تاریخ انصراف از تعهد ، حداکثر به مدت شش ماه ، مهلت داشته تا با مراجعه به دفاتر پلیس+10 برای ادامه خدمت دوره ضرورت اقدام کنند .
همچنین مشمولان دارای معافیت موقت پزشکی و یا کفالت ، پس از انقضاء مدت اعتبار آن ، می بایست ظرف مدت یکماه برای رسیدگی مجدد به وضعیت خدمتی خود به دفاتر مذکور مراجعه کنند .
لازم به ذکر است ، مشمولانی که در مهلت تعیین شده ، وضعیت خدمتی خود را مشخص نکنند وارد غیبت شده و برابر ماده 58 قانون خدمت وظیفه عمومی ، مدت خدمت دوره ضرورت آنان اضافه می شود و با محرومیت های اجتماعی از جمله عدم استخدام ، دریافت وام ، خدمات بانکی و ... مواجه خواهند شد .
برابر ماده 58 قانون خدمت وظیفه عمومی ، مشمولانی که مدت غیبت اولیه آنان تا سه ماه باشد ، سه ماه اضافه خدمت و چنانچه مدت غیبت اولیه آنان بیشتر از سه ماه باشد تا شش ماه اضافه خدمت خواهند داشت .
شایان ذکر است ، مشمولانی که مدت غیبت اولیه آنان بیش از یکسال می باشد ، علاوه بر شش ماه اضافه خدمت ، فراری نیز محسوب شده و به مراجع قضایی معرفی می شوند .
منبع: ایسنا