تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۲۴
نتایج سرشماری رسمی سال 95 در استان کوردستان بە تفکیک شهرها

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی هاژه طبق آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن ایران جمعیت استان کوردستان در سال 1395 برابر با  1.603.011 نفر بوده است. 
   
 
بانه 
جمعیت شهری  : 115.325 نفر
جمعیت روستایی 43.365 نفر
جمع کل : 158.690 نفر
           
بیجار 
جمعیت ساکن در شهر : 56.857 نفر
جمعیت ساکن در روستا : 32.305 نفر
جمع کل شهرستان : 89.162 نفر
           
دهگلان
جمعیت ساکن در شهر : 29.185 نفر
جمعیت ساکن در روستا : 34.830 نفر
جمع کل شهرستان : 64.015 نفر
            
دیواندره  
جمعیت ساکن در شهر :  36.098 نفر
جمعیت ساکن در روستا : 43.941 نفر
جمع کل شهرستان : 80.040 نفر
            
سروآباد 
جمعیت ساکن در شهر : 8.297  نفر
جمعیت ساکن در روستا : 36.643 نفر
جمع کل شهرستان : 44.940 نفر
            
سقز 
جمعیت ساکن در شهر : 168.359 نفر
جمعیت ساکن در روستا : 58.092 نفر
جمع کل شهرستان : 226.451 نفر
           
سنندج
جمعیت ساکن در شهر : 414.069 نفر
جمعیت ساکن در روستا : 87.331 نفر
جمع کل شهرستان : 501.402  نفر
           
قروه 
جمعیت ساکن در شهر : 94.404 نفر
جمعیت ساکن در روستا : 45.788 نفر
جمع کل شهرستان : 140.192 نفر
            
کامیاران
جمعیت ساکن در شهر : 60.447  نفر
جمعیت ساکن در روستا : 42.409 نفر
جمع کل شهرستان : 102.856 نفر
            
مریوان 
جمعیت ساکن در شهر : 151.188 نفر
جمعیت ساکن در روستا : 44.074 نفر
جمع کل شهرستان : 195.263 نفر