تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲
اسامي نامزدهای نمايندگی مجلس شورای اسلامي در مهاباد اعلام شد

به گزارش هاژه، اسامي نامزدهای نمايندگی مجلس شورای اسلامي در مهاباد اعلام شد.

فرمانداری مهاباد در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در اجرای ماده 42 آيين نامه اجرايي و قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامی و تبصره های ذيل آن بدينوسيله اسامی و مشخصات نامزدهاي انتخاباتی اين حوزه انتخابيه را به شرح زير اعلام مي دارد .

1 - خانم زينب آتش بار فرزند امير مشهور به زينب كد نامزد 13

2 - آقاي عثمان احمدي فرزند احمد كد نامزد 15

3 - آقاي رضا اسمعيلي فرزند محمد كد نامزد 16

4 - خانم دلارا اشنويه فرزند اسماعيل كد نامزد 17

5 - آقاي اسعد باربد فرزند ابوبكر مشهور به اسعد كد نامزد 18

6 - آقاي علي بيژن فر فرزند حسن كد نامزد 21

7 - آقاي سليمان پاكزاد فرزند احمد مشهور به دكتر پاكزاد كد نامزد 23

8 - آقاي مسعود پيروتي اقدم فرزند خسرو كد نامزد 58

9 - آقاي سيامند جوان بخت فرزند رحيم كد نامزد 29

10 - آقاي خالد چوپاني فرزند كريم مشهور به حاج قادر چوپاني كد نامزد 31

11 - آقاي سردار حسن زاده فرزند اسمعيل كد نامزد 32

12 - آقاي سيدبهزاد زهرائي فرزند سيدصالح كد نامزد 36

13 - آقاي سلام ستوده فرزند محمود كد نامزد 37

14 - آقاي محمدرضا صالحي فرزند رحيم مشهور به سعدي كد نامزد 39

15 - آقاي دياكو عزيزي فرزند امير كد نامزد 42

16 - آقاي كيوان كاكااله فرزند اسمعيل كد نامزد 45

ضمنا اضافه مي نمايد تبليغات انتخاباتي از روز پنج شنبه مورخ 1402/12/03 آغاز مي شود و تا 24 ساعت قبل از شروع

اخذ رأي ادامه خواهد داشت .